Bosse Ringholm vill censurera internet

I senaste numret av Big Brother Bulletin (nummer 8 2006) som ges ut av Pär Ström från Atomer och bitar:

Regeringen förbereder en ny lotterilag, som ska vara införd om ett år. Ett av syftena med den är att hindra svenskar från att spela hos utländska spelbolag. För att uppnå detta överväger vice statsminister Bosse Ringholm att införa spärrar – av den typ som man har i Kina – för de utländska spelbolagens internetadresser.

Detta inte bara strider mot svensk grundlag men är en skymf mot svenska folket som alltså måste styras och utsättas för avspärrningar och censur. Är det staten som äger medborgarna eller tvärtom?

Avslutningsvis:

Informationsfriheten är lika viktig som tryckfriheten och yttrandefriheten. Låt filtrering av internet förbli ett signum för diktaturer!


Kommentera