Frågor för självreflektion under sommaren

Frågor för självreflektion under sommaren

Den här texten återger mitt automatiska svar för e-post under sommarens ledighet. Jag försöker alltid skapa något som kan ge direkt värde tillbaka till den som försöker nå mig.


Hej!

Jag läser e-post sparsamt under min personliga nertid och upprustningsperiod 😌✍️🏋️. Jag är tillbaka onsdagen den 11 augusti 2021. Sätt att kontakta mig listas här.

Här är exempel på frågor för självreflektion jag ägnar tid åt under sommaren:

  • Vad har jag åstadkommit under det senaste året och vad är jag tacksam över? (reflektera)
  • Vad vill jag lägga mer tid på? (1-3 mål)
  • När vill jag att detta ska ske? (hantering av förväntningar)
  • Vad vet jag inte ännu som jag kommer behöva för att åstadkomma detta? (gap-analys)
  • Hur kan jag tillskansa mig den förmågan/kunskapen? (metod)
  • När ska jag tillskansa mig den förmågan/kunskapen? (planera)
  • Hur vet jag om jag är på rätt väg? (kriterier)
  • Händer det som jag ville skulle hända? (utvärdera, omformulera)

Det här är inte en linjär lista. Du kan när som helst dyka ner i en av frågorna och arbeta med den. Och du misslyckas aldrig, du bara lär dig mer om dig själv och omvärlden under tiden.

Om du överväger en coach för att hjälpa dig genom förändringar, så är det en av sakerna jag gör, på svenska eller engelska.

Vandra tryggt, ta hand om dig och var snäll,
Per


Kommentera