Pulka heter toboggan på engelska

Bilder på fyra sorters färdmedel för snö: toboggan, pulka, snowracer och kälke

En klassisk toboggan ser ut som på bild 1 och funkar ofta för 1-3 personer (användes som transportmedel av Innu och Cree-folket i norra Kanada).

Men även det som vi oftast menar med pulka (bild 2) säljs i England under namnet toboggan. I en del ordböcker översätts pulka med “small sledge” men det handlar ju då om en släde (bild 4). Det kan även spåra ur så att även en Snowracer (bild 3) kan få epitetet toboggan.

Men vad är en pulka?

Men vad amerikanarna tror att en pulka är, det vill ni inte veta, fast det får ni veta här: Wikipedia: Pulka.

Utdrag:

Pulka is a Scandinavian sport or transport method using a dog hitched to a short, low-slung small sled or pulk, which in turn is hitched to a skier. The sled is usually used to carry supplies such as a tent or food, but sometimes a child or other person. In racing, the pulk is left empty.

Min översättning, för tydlighetens skull:

Pulka är en skandinavisk sport eller transportmedel med en hund selad till en kort, låg-bunden liten släde eller “pulk”, som i sin tur fästs vid en skidåkare. Släden används för att bära packning som ett tält eller mat, men ibland ett barn eller annan person. Inom racing lämnas pulkan tom.

Hmm, är skidåkaren alltså fäst vid hunden som är fäst vid pulkan, som är tom? Personen som skrev ovanstående och fick det publicerat kan känna sig rätt nöjd. Nu borde det inte ta lång tid innan någon känner sig manad att skriva om den där texten hoppas jag.

Förekommande transportmedel i Sverige för sittande utförsåkning

Kälke, pulka, snowracer, snowswinger, spark, släde, stjärtlapp, surfbräda, tefat, soppåse, luftmadrass och duschdraperi.


Kommentera