Även publiceringsverktyg måste vara användarvänliga

I internetbranschen pratar vi mycket om tillgänglighet på webben och WCAG, men förvånansvärt lite om ATAG. Tyvärr är det också så att få webbägare ställer relevanta tillgänglighetskrav på sina publiceringsverktyg.

ATAG står för Authoring Tool Accessibility Guidelines, vilket fritt översatt innebär Riktlinjer om tillgänglighet för publiceringsverktyg.

För visst är det så att för att skapa en tillgänglig webbplats bör du ha ett verktyg som är ett fullgott stöd i att prestera en sådan webbplats.

ATAG är primärt för utvecklare av publiceringsverktyg men givetvis också viktig att ta i beaktande för den som köper ett publiceringsverktyg. När jag pratar om publiceringsverktyg menar jag:

  • redigeringsverktyg som är specifikt framtagna för att skapa webbinnehåll, till exempel what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) HTML och XML-redigerare.
  • verktyg för webbunderhåll eller sajtpublicering, inklusive content management-system, verktyg som automatiskt genererar en webbplats från en databas, konverteringsverktyg och enklare publiceringsverktyg (som bloggverktyg).

ATAG 1.0 innehåller en checklista med 28 punkter som vägleder kring:

  • generering av tillgängliga webbsidor som bemöter standarder och riktlinjer
  • begäran av information om tillgänglighetsrelaterad information från användaren (personen som publicerar information)
  • att erbjuda möjligheter att med verktygets hjälp stämma av och åtgärda otillgänglight innehåll
  • integration av tillgänglighet i design, hjälpfunktioner och dokumentation
  • att göra publiceringsverktyget i sig självt tillgängligt för människor med funktionshinder

Självklart är ATAG underlag för viktiga krav att ställa på ett publiceringsverktyg.

ATAG 2.0 håller också på att utvecklas för att bli kompatibelt med WCAG 2.0, som är under utveckling. Håll koll på dessa begrepp hos WAI.


Kommentera