Presentation: Tillgänglighet på webben

En introduktion till tillgänglighet på webben inklusive 10 steg mot en mer tillgänglig webbplats. Den här presentationen brukade jag hålla vid Lumanos frukostseminarier. För dig som vill lära dig mer rekommenderar jag Dive Into Accessibility.


Kommentera