Mozilla

Mozilla är en helt gratis webbläsare med öppen källkod – vilket kort innebär att vem som helst får ta koden och bygga om den eller bygga vidare på den. Syftet med Mozilla är alltså egentligen att agera som plattform för att utveckla andra program. Även om det inte är menat som en produkt för slutanvändare är det en riktigt bra sådan!

Support för Mozilla utgörs av ett betalnummer till DecisionOne i USA samt online-dokumentation. Det bästa är antingen att lista ut saker själv utifrån dokumentationen (inte så svårt) eller leta efter hjälp i forum på nätet. Vi kommer förstås långt genom att bara pilla runt lite bland knappar och menyer och läsa på mozilla.org. Gränssnittet är tillräckligt inbjudande för att man ska våga bjuda upp till en sökning på nätet.

Förutom fliksystem för webbläsarfönster och blockering av pop-up-fönster, som nu känns som något av en självklarhet i en modern webbläsare, finns några andra grundfunktioner som kan var tilltalande för dig som överväger en provkörning:

Skal/tema – Precis som du vill sätta din prägel på mobiltelefonen är det många som vill bestämma färg och form på sin webbläsare. Det finns ett ständigt ökande utbud av mer eller mindre galna skal, eller vad sägs om Eskimo, där hem-knappen är en igloo. Tyvärr är det inte helt lätt att förstå hur man laddar hem ett nytt skal eller var man gör det.

Byta tema i Mozilla
Det går att byta det visuella temat i Mozilla. Arbetsgången för bytet är dock inte helt tydligt då man skickas till webbplatser utanför mozilla.org.

Page preview låter dig som ofta väljer att skriva ut webbsidorna att förhandsgranska sidan på ett oerhört hjälpsamt sätt. Funktionen, som vi endast såg hos de Mozilla-baserade webbläsarna ger dig valet Shrink to Fit. Det innebär att webbsidan kommer förminskas så att den därmed får plats på papperet oavsett bredden på sidan. Slut alltså på alla dessa sidor med text som är avklippt i högermarginalen!

Det roliga är att utskriftsfunktionen ger dig möjlighet att förminska och förstora sidan enligt valfri procentangivelse. Vi hade gärna sett den funktionen även när man surfar runt på webben, just med tanke på personer som ser dåligt eller har en skärmupplösning som webbplatsen inte är anpassad för. Det steget har Mozilla tyvärr ännu inte tagit, utan man får nöja sig med att i bästa fall kunna påverka textstorleken på sidan.

Utkrifter i Mozilla
Utskrifter hanteras föredömligt. Med hjälp av Shrink to Fit passar sidan alltid på papperet. Tyvärr går inte zoomfunktionen att använda i vanligt visningsläge.

När det gäller att fylla i formulär automatiskt har man i Mozilla faktiskt möjlighet att fylla i lite mer grundinformation än i Opera. Att fylla i formulär automatiskt är en oerhört tidsbesparande funktion när man näthandlar eller av någon annan anledning registrerar som användare på en webbplats.

Mozilla, liksom Opera, följer HTML-standarder på ett korrekt sätt och lägger mycket energi på att följa de standarder som rekommenderas av W3C. Detta innebär att sidor som kodats på ett riktigt sätt ska se ut som tänkt, nu såväl som i framtiden. Det du kommer stöta på, och oftare tycks göra i Mozilla snarare än Opera, är att sidor emellanåt ser annorlunda ut än i Internet Explorer. I de flesta fall beror detta förstås på bristfällig kod eller att man byggt sidan för funktioner som endast fungerar i IE.

Precis som hos Opera är det hos Mozilla också enkelt att stänga av Javascript och bildvisning för den som irriteras av script som påverkar surfningen eller har en långsam uppkoppling och väljer bort bilder till förmån för hastighet. De flesta val når man direkt från Tools-menyn där man också exempelvis kan blockera cookies, de små kakorna som oftast används i ett försök att identifiera dig som en unik användare, eller för att komma ihåg inställningar till senare besök.


Kommentera