Mindmap: Svenskarna och internet 2020

En mindmap som snabbt sammanfattar de övergripande dragen i rapporten.

Mindmap: Svenskarna och internet 2020

Jag är alltid nyfiken när Internetstiftelsen släpper den årliga rapporten Svenskarna och internet. I år hade jag möjlighet att titta live på 'släppet' den 15 december. Samtidigt som Måns Jonasson pratade, så ritade jag en mindmap i SimpleMind Pro. Jag har alltså inte redigerat denna (version 1) i efterhand, men för den nyfikne publicerar jag den här i olika format.

Som alltid när det gäller statistik manar jag till försiktighet när man tolkar och kanske gärna drar hastiga slutsatser om orsak och verkan.

Strukturerad textversion av mindmap:en

Svenskarna och internet 2020 - Snabba nyckelinsikter att titta vidare på

1 Så många svenskar använder Internet
1.1 Ökning från 95% till 96%

2 Ökad användning
2.1 Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin

3 Ökat missnöje
3.1 Missnöjet med både andras och sin egen skärmtid har öket under pandemin

4 Ny fråga: Vaknar och kollar mobilen på natten?
4.1 46% av Internetanvändarna 16+ säger att de vaknar under natten och tittar på sin mobiltelefon

5 Känslan av social samvaro varierar
5.1 Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala - men tvärtom för de studerande

6 Hemarbete
6.1 Att arbeta hemifrån heltid har under pandemin tiofaldigats
6.1.1 Stora skillnader mellan olika yrkesgrupper och inkomstgrupper
6.1.2 8 av 10 av de som har arbetat hemifrån tycker att det fungerat bra
6.1.3 9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden

7 E-handel
7.1 Var fjärde internetanvändare har e-handlat i högre utsträckning under pandemin

8 BankID och Swish
8.1 Ökar bland pensionärer och i landsbygd

9 Bedrägerier
9.1 Fler män utsatta för bedrägeriförsök

10 Oro för övervakning
10.1 52% instämmer i att de känner sig oroliga för storföretags inkränktande

11 Nyhetskällor för coronaviruset
11.1 TV och tidningar i topp

12 Media
12.1 Trad. media fortsätter minska
12.1.1 Fler internetanvändare använder nu play-tjänster mer än traditionell tv 12.1.1.1 Pensionärer följer med till strömmande tjänster 72% till 82%
12.2 91% av internetanvändarna 16+ tittar på YouTube
12.3 68% lyssnar på podd någon gång
12.4 Nära två tredjedelar betalar för strömmande tjänster men inte ens hälften för en dagstidningsprenumeration

13 Ny fråga: betala upphovspersoner direkt
13.1 7% betalar någon gång direkt till en upphovsperson för att stödja denne direkt

14 Sociala medier
14.1 Nära 2 av 10 köper varor på rekommendation av influencer
14.2 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier, alla har ökat, Insta stor vinnare
14.2.1 FB och Insta i topp
14.2.2 Twitter på 6:e plats
14.2.3 Twitch växer snabbt bland de yngre
14.3 7 av 10 av de mellan 12-15 år använder TikTok, från 28% 2019 till 71% i mars
14.3.1 Största ökningen man sett på den tiden
14.4 Den chattjänst som ökat mest under pandemin är Instagram

15 Distans-aktivteter
15.1 De som är 76 år eller äldre har dubblat sin användning av videosamtal under pandemin
15.2 En fjärdedel av internetanvändarna har deltagit i en distansutbildning under pandemin
15.2.1 Majoritet av gymnasieeleverna tycker att lärande funkar sämre på distans
15.3 Vi har provat nya digitala aktiviteter under pandemin
15.3.1 AW
15.3.2 Kulturaktiviteter
15.3.3 Bröllop
15.3.4 Besöka läkare
15.3.5 m.m.


Kommentera