En mindmap om positiva användarupplevelser

Här är den mindmap jag kommer utgå ifrån i min föreläsning om positiva användarupplevelser på torsdag. Det handlar om att förstå vad en positiv användarupplevelse är och hur man som organisation bör agera för att uppnå positiva användarupplevelser.

Mindmap om användarupplevelser

Observera att om du inte kan skriva ut i A3 så kan du välja “Shrink to page” när du skriver ut till A4.

I mitt föredrag kommer jag prata om kortläsare, biltvättar, internetbanker, fältstudier, språkförbistring mellan olika sociala kulturer och konsten att glömma allt “man vet” om användarna och istället se till att lära sig om användarna.

Kommentera gärna och berätta vad du ser som en positiv användarupplevelse på webben eller hur du själv gör för att skapa positiva användarupplevelser.


Kommentera