Mening, flow och lust ger oss bättre liv

Den tidiga psykologens uppgift var att identifiera vad som är fel på människor. Psykologen var sällan någon man aktivt sökte upp. Idag är psykologen någon man vänder sig till för hjälp när något är fel. Martin Seligman vill att psykologin ska ta nästa steg för att skapa mer tillfredställande liv.

Kan vi göra olyckliga människor mindre olyckliga så är det en bra sak, men är det psykologins främsta uppgift?

Martin Seligman argumenterar i sin TED-presentation kring positiv psykolog om hur vi bättre måste förstå vad som är svagheterna och möjligheterna i modern psykologi.

Svagheterna

  • Psykologi och psykiatri har blivit framför allt ett arbete med viktimologi och patologi, alltså ett sökande efter att bota sådant som är “fel” hos redan utsatta, eller sjuka, människor.
  • Vi har glömt bort att förbättra livet för vanliga människor och riktigt talangfulla människor.
  • I en strävan att bota människor har man glömt bort den andra aspekten av psykologin, att bidra till att skapa optimism och glädje.

Möjligheterna

I kontrast till detta så pratar Seligman om positiv psykologi, ett område som han tillsammans med sina kollegor forskat inom de senaste 10 åren. Inom positiv psykologi handlar det om att:

  • Hantera styrkor såväl som svagheter.
  • Intressera sig lika mycket för att bygga de bästa sakerna i livet som att laga de sämsta.
  • Fokusera lika mycket på att göra vanliga människors liv tillfredställande, som att bota patologi.

Det som är spännande är hans slutsatser om att det inte är samma faktorer som botar deprimerade och olyckliga människor, som skapar lyckliga människor.

Tre komponenter för tillfredställande liv

lust-flow-mening

Förenklat finns det tre huvudsakliga typer av glädjefyllda liv: ett lustfyllt liv, ett gott liv (ett liv fyllt med flow och engagemang) och meningsfullt liv. Lyckas man kombinera dessa så når man en hög grad av tillfredställelse. Den viktigast komponenten för tillfredställelse av dessa tre är meningsfullhet, följt av  engagemang och till sist lustfylldhet.

Vad tar jag med mig av detta? Jo, att när vi skapar digitala lösningar, tjänster och produkter, så vill jag stå för några specifika värden:

  1. Jag gör det inte bara lätt att använda (jämför med att man botar krångligheter), jag gör det tillfredställande att använda.
  2. Jag gör det möjligt för de som är riktigt duktiga att få ut ännu mer värde av lösningen. Det handlar alltså både om att att hjälpa de svaga och förstärka de starka.
  3. Jag vill ytterst att en användare ska känna att det är meningsfullt att använda en tjänst, att det är engagerande och att det är glädjefyllt.

Det är viktigt för mig att det jag jobbar med, och som populärt går under namnet UX, eller User Experience, aktivt använder sig av psykologins insikter som en värdefull parameter för att skapa användarcentrerade — och människo-värdefulla — lösningar.

Som Seligman uttrycker det i slutet av sin presentation:

I think: with technology, entertainment and design — we can actually increase the amount of tonnage of human happiness on the planet.


Kommentera