Webbkonsulter ignorerar tillgänglighet

Under den kommande veckan kommer jag att ge några exempel på ämnen jag har tilltänkta för den här bloggen:

Det var när jag skrev en jämförande artikel om webbläsare som det blev helt tydligt för mig: svenska webbkonsulter, i hundra- eller tusentals, skiter i att göra webbplatser tillgängliga för funktionshindrade, och även sökmotorer, när de bygger nytt. De gör detta utan att informera sina kunder om vad konsekvenserna kan bli: Kort sagt så stänger man ute människor från att ta del av innehåll på webbplatsen, samtidigt som det blir ökade kostnader när man ofrånkomligen måste bygga om webbplatsen senare.

Webbkonsulters oförmåga att göra rätt från början är något jag håller ögonen på, och jag ger gärna råd och tips om hur man gör webbplatser mer tillgängliga.


Kommentera