Kära medarbetare: tänk om ni skriver 'kuken'

Intranät och fula ord (kuken)

Jag förklarar gärna och ofta fördelarna med sociala verktyg på intranät vad gäller:

  1. förståelse av information (möjlighet att få förtydliganden och andra infallsvinklar)
  2. filtrerad information (rätt och relevant information baserat på rekommendationer)
  3. bättre beslutsunderlag (medarbetare ges möjlighet att ta större ansvar och når snabbare beslut)

och Bill Gates har nog sagt det bäst:

“Visionen handlar om att ge arbetarna mer makt, att ge dem all information om vad som är på gång så att de kan åstadkomma mer än de tidigare gjort.”

Trots att jag kan visa på fantastiska möjligheter och effekter av kollaboration, påverkan och delad information så är det alltid någon som det låser sig fullständigt för när de kommer till klarhet och utbrister:

“Betyder det här att människor kan skriva fula ord på intranätet?”

Därifrån är det ganska långt kvar till en intern nyskapande och social företagskultur som ger medarbetarna mer makt.


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress

Backa

Om du vill stötta Pers arbete med att utbilda och verka för mer omtänksamma, tillgängliga och trygga digitala tjänster kan du Swisha, donera via Paypal eller bli års-/eller månadsgivare ❤️


Kommentera