Jag föreläser på UXLx i maj

I januari skickade jag ut en fråga på Twitter om vilken rubrik, av fyra, jag borde välja till en presentation. En av rubrikerna, Eliminate Design, var medvetet ganska provocerande och jag ville känna av hur den potentiellt skulle tas emot.  Det visade sig att den gillades och förmodligen skulle få den effekt jag eftersträvade, en vilja att veta mer.

Denna presentation, Eliminate Design, var sedan en av två presentationer jag valde ut att skicka in som förslag till User Experience Lisbon (UXLx). För ett par veckor sedan fick jag veta att just denna var en av de som fått flest röster av deltagarna. Jag kommer alltså få chansen att föreläsa på UXLx, vilket känns fantastiskt roligt.

Senast 29 mars måste jag ha mitt första utkast med presentationsbilder klara, och hela materialet ska levereras den 30 april. Självklart tänkte jag låta den processen vara helt öppen, och så fort jag har bilder klara så lägger jag upp dem här på bloggen.

ux-teknik-ekonomi-beteende

Eliminate Design?

Ja, jag vet, vad menar jag egentligen med det? Lite förenklat kan man säga att jag vill problematisera två fenomen:

  • Det finns en alltför frekvent sedvänja att börja digital problemlösning med skissande av gränssnitt för platta skärmar. Jag anser att vi måste balansera ut den vanan med ett utökat fokus på både beteendevetenskap och ekonomi. Skärmen är inte alltid lösningen.
  • Begreppet “design” används på tusen olika sätt och skapar lika många olika förväntningar. Jag anser det bättre att vi pratar om det vi faktiskt gör eller skapar, vare sig det är problemlösning, beslutsstöd, underhållning, handel eller samhällsinformation. Det kommer i sin tur hjälpa oss att ta bättre designbeslut.

Det här kommer också leda in mig på en resonemang kring Calm Technology, ett begrepp som myntades av Mark Weisner. Tanken bakom lugn teknik är att den ska informera en människa utan att kräva odelad fokus eller uppmärksamhet.

Mitt syfte med presentationen är att ifrågasätta valda delar av vårt arbetssätt i UX-branschen samt uppmana och uppmuntra till ett mer holistiskt sätt att se på problemlösning och design. Jag vill gärna visa effekterna av att göra just det.

Nyfiken? Håll utkik på bloggen så kommer det mer. Just nu njuter jag bara av att ha blivit tilldelad en av de större föreläsningssalarna på UXLx. För det här vill jag göra bra. Riktigt bra.

axbom-uxlx-eliminate-design


Kommentera