Den största informationsläckan i landets historia

Den största informationsläckan i landets historia

Försvarsanalytikern HI Sutton skriver om hur en webbkamera hos Karlskrona kommun kan användas för att kartlägga ubåtsaktiviteter. Blekinge Läns Tidning fångar upp tråden och beskriver hur Karlskrona används som skräckexempel.

Det kan sitta en person var som helst i världen och titta på svenska flottans ubåtsaktiviteter och stridsfartyg med hjälp av Karlskrona kommuns webbkamera. Enligt Sutton kan konsekvenserna bli allvarliga om fel land eller organisation skulle analysera livesändningarna. (BLT 17 augusti 2017)

Även om det först kan tyckas långsökt är det här något jag också vill uppmärksamma med DickPicLocator, den tjänst jag byggde för att avslöja GPS-koordinater i oönskade snoppbilder skickade till intet ont anande mottagare.

Information inhämtas och sprids idag på sätt som myndigheter inte har möjlighet att kontrollera. Miljoner svenskar laddar dagligen upp miljoner geotaggade bilder,  med tidsstämpel, av såväl interiörer som byggnadsexteriörer, fordon, vattendrag, broar, kärnkraftverk och mobilmaster.

Det växande fenomenet att använda sig av helt öppen information för att tillskansa sig information i underrättelseverksamhet kallas för Open-source intelligence (OSINT). Användning av offentlig information i underrättelseverksamhet har förstås pågått i många hundra år i någon form eller annan under lite olika namn. Den ökade digitaliseringen av samhället har dock bidragit till en väsentligt större mängd offentliga datakällor som kan bearbetas för att dra slutsatser och göra prediktiva analyser.

Eftersom kostnaden är så låg för att använda och bearbeta offentlig information kan den förstås användas i underrättelseverksamhet som bedrivs av allehanda små till stora grupperingar. Vi pratar alltså inte nödvändigtvis alltid om länder som vill lära sig om andra länder, utan grupper av människor med alla tänkbara målsättningar.

Samtidigt som journalister och politiker är upptagna med att peka finger och reda ut om det över huvud taget läckt information från Transportstyrelsen så pågår alltså alltjämt det största “informationsläckaget” i landets historia, minut för minut, tack vare våra smartphones och andra uppkopplade enheter. Och det ser inte ut att minska. Våra hem blir alltmer “smarta” och fjärrstyrda.

Lite lustigt är det också att det ställs krav på att Karlskrona kommun ska plocka ner kameran. En webbkamera är varken dyr eller avancerad teknik för vilken medborgare som helst som “råkar” rikta den i fel riktning. Hur kan vi veta att det inte finns fem till från lite andra vinklar?

Jag kan bara hoppas att de nationella kraven snarare handlar om att kartlägga alla dessa potentiella informationsläckor och att arbeta på att adressera fenomenet.

Just nu står i alla fall kranarna vidöppna och det är bara att hämta hinkvis med data från och om olika platser runtom i världen.  För vem behöver lägga resurser på att hacka sig in hos Transportstyrelsen när man kan skicka ut ett litet datorprogram på Internet för att hämta det som redan ligger ute för gratis användning? Hur informationen används kan bara fantasin sätta gränser för.

I sin nuvarande omfattning är den öppna informationen nästan en naturkraft, kanske omöjlig att stoppa – och kanske ibland snarare en lösning på konflikter än en omedelbar fara – men jag skulle gärna se den viktiga frågan lyft och debatterad i vår så kallade tredje statsmakt.


För exempel på en fantasifull användning av öppen information på Internet, se I Know Where Your Cat Lives.


Kommentera