Information för företagare

Organisationer & myndigheter som ger matnyttig information på Internet för företagare – en översikt

ALMI Företagspartner AB
http://www.almi.se

ALMI bildades 1994 med det övergripande målet att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades då till en koncern med 21 regionala dotterbolag och ALMI Företagspartner AB som moderbolag. ALMI är nära dig eftersom vi finns i varje län.

ALMI har ett stort nätverk och samarbetar centralt och regionalt med olika aktörer. Bland annat med Stiftelsen Innovationscentrum, IFS, Nyföretagarcentra, kommuner, Ung Företagsamhet, Nutek, Handelskamrarna och Exportrådet.

ALMI har ett flertal egna utvecklingsprogram som är avsedda att höja kompetensen hos företagare och därigenom öka företagets konkurrenskraft. Utvecklingsprogrammen kan handla om styrelsearbetet, mentorprogram, tillväxtmöjligheter eller marknad & konkurrenter.
Dessutom har ALMI Starta-eget kurser och Starta-eget-rådgivning. Bl a finns mallar för affärsplan att ladda hem.

AnbudsJournalen
http://www.ajour.se
AnbudsJournalen är Sveriges databas för offentlig upphandling. Här kan du söka aktuella upphandlingar inom ditt område, läsa om upphandlingsregler samt prenumerera på informationstjänster. Även här finns länkar till andra organisationer och myndigheter av intresse för företagare.
Arbetsmiljöverket
http://www.av.se
Här finns bl a information om Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Frågor & Svar, Publikationer etc.

Bokföringsnämnden
http://www.bfn.se

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Företagarna
http://www.foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. Vi är en riksorganisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Viktigt är då att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd.

Som medlem i Företagarna får du:
• Du är med och påverkar till ett bättre företagarklimat
• Ett unikt nätverk
• Förmånliga priser och rabatter hos ledande leverantörer på bl.a. telefoni, transporter och drivmedel
• Marknadens förmodligen förmånligaste försäkringar
• Kostnadsfri rådgivning, ekonomisk och juridisk telefonrådgivning
• Prisbelönta medlemstidningen Företagaren

Medlemsavgiften är från 2 005 kr (0 anställda).

Handelskamrarna
http://www.cci.se

Handelskamrarna arbetar för företagens bästa i sin region. Handelskamrarna är också en viktig plattform för kontakter. Lokalt mellan företag och företag. Mellan företag i Sverige och i utlandet. Mellan företag, myndigheter och politiker.
På hemsidan finns bl a en mängd länkar till myndigheter och organisationer samt mässor.
NUTEK
http://www.nutek.se

NUTEK, verket för näringslivsutveckling är ett nationellt kompetenscentrum för företagsutveckling, entreprenörskap, företagsfinansiering och regional utveckling.
På NUTEKs hemsida, http://www.nutek.se, finns bl a Företagarguiden med:
• Ämnesguiden, där du kan få information per ämnesområde eller om olika myndigheter.
• Vanliga frågor & svar om företagande.
• Expertpanel som svarar på dina frågor.
• Databas för sökning av kontaktuppgifter för kommuner, myndigheter och andra offentliga organisationer.
På NUTEKs hemsida finns också Startlinjen – information till den som vill starta eget. Här finns bl a vägledning kring olika företagsformer samt möjlighet att ladda ner mallar för marknads- och affärsplaner.
Patent & registreringsverket
http://www.prv.se

Här finns en mängd nyttig information för företagare:
Företagsregistrering
Att välja företagsform
Att göra affärsplan
Värdera sin affärsidé
Söka tillstånd
Patent och varumärkesskydd
… och mycket mer

Dessutom finns en sammanställning och länkar till andra myndigheter och organisationer av intresse för företagare (Exportrådet, Almi, svenskt Näringsliv, Företagarna m fl).
PRV håller också kurser i patent, varumärkesskydd och liknande.
Dessutom finns prislista på PRV:s tjänster.

Riksskatteverket
http://www.rsv.se

På RSV:s hemsida dels aktuella skattenyheter dels möjlighet att ladda ner broschyrer, blanketter och informationsblad.

SMElink
http://www.smelink.se

SMElink är en webbplats för små och medelstora företag. Här finns tjänster som är tänkta att hjälpa företagen att effektivisera och utveckla verksamheten.
Smelink utvecklar också branschanpassade hemsidespaket, Smelink WEB, för mindre företag.

På webbplatsen finns också en mycket omfattande kostnadsfri informationsbank samt ett söksystem där företag kan marknadsföra sin hemsida.

Stockholms Nyföretagarcentrum
http://www.nyforetagarcentrum.org/stockholm/

Stockholms Nyföretagarcentrum ger konfidentiell och kostnadsfri rådgivning till mindre företag. Verksamheten bedrivs som ett alternativ och komplement till offentliga insatser för att stödja och utveckla nyföretagandet. Finansiering sker genom näringslivet, organisationer och myndigheter samt intäkter från uppdragsverksamhet.

StyrelseAkademien
http://www.styrelseakademien.com

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.
StyrelseAkademien har för närvarande cirka 1.800 individuella medlemmar. Tillsammans bildar dessa ett rikstäckande nätverk av styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv. De tre grundpelarna för verksamheten är utbildning, rekrytering och nätverk
Sveriges Advokatsamfund
http://www.advokatsamfundet.se

På Sveriges Advokatsamfunds hemsida kan du söka i en databas efter jurister och advokater inom olika juridiska områden (Avancerad sök).


Kommentera