Hur mår du?

Hur mår du?

— “Hur mår du?”

Det är en fråga med många bottnar, och när vi frågar oss hur vi bättre kan arbeta med välmående – och att få andra att må bra i sin situation – finns flera nivåer som vi måste ta hänsyn till.

Allt tar sin början i hur du faktiskt mår kroppsligen och inombords – magkänslan. Har du ont, är du sjuk, men också: är du nervös, är du glad? Hur du mår inombords kommer påverka hur väl du hanterar alla externa intryck.

Nästa steg är att fundera på sensoriska intryck. Det kan vara ljud, ljus, lukter och annat. Hur en människa påverkas av dessa är individuellt, och i vissa situationer är vi extra känsliga för sensorisk överbelastning – vilket stör koncentration och välmående.

Vad tycker du om platsen du befinner dig på? Känner du dig bekväm på den specifika platsen, just nu? Saker du normalt inte har problem att göra kan bli svårare om platsen känns främmande eller knepig.

Till sist handlar närvaro om människorna du har omkring dig. Det kan vara för många, för få eller som på annat sätt gör att du känner dig illa till mods och hämmad. Men det kan också vara människor som ger dig extra energi.

Genom att vara medveten om, och prata om, alla dessa nivåer kan vi hjälpa varandra att skapa miljöer där vi tillåts vara vårt bästa jag. Det är då vi får kraft att prestera.

Det är min största önskan att mer av dessa samtal blir en del av skolans arbete för att hjälpa fler elever till en vardag som gynnar välmåendet. När vi tillåts checka in med varandra och dela med oss av hur vi mår kan vi skapa bättre miljöer för lärande. Och det är förstås lika relevant på precis alla arbetsplatser.


Dessa tankar – och min bild – är inspirerade av Alastair Somerville som alltid utmanar och bjuder på insikter om inkludering och mänskliga beteenden. Bilden har jag ritat med hans tillåtelse. Tanken är att bilden kan bli en mall att dokumentera i vid behov.


Kommentera