Vem vet till slut hur maskinen funkar?

Vem vet till slut hur maskinen funkar?

Snabb skiss kring komplexiteten i vad vi söker i sociala medier, vad vi får, och vad som driver företagen bakom. Till slut vet ingen hur trådarna däremellan egentligen hänger ihop.

Inspirerad av Ralph Hammers inlägg, Make me Think! och Jordan Lejuwaans Amusing Ourselves to Death: Huxley vs Orwell.

Återanvänd gärna efter behag, och ge gärna kredd med länk tillbaka hit. 😊

Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress