HQ Bank prövas i detta nu. Så kan du följa rättegången. #hqbank

HQ Bank prövas i detta nu. Så kan du följa rättegången. #hqbank

HQ-rättegången är unik. Jag har satt ihop följande sammanfattning för att ge dig en snabb överblick över vad det är som händer och hur du kan följa rättegången som förväntas pågå i 35 dagar.

HQ Bank hade hög svansföring och hävdade att de inte hade några problem under en period när andra svenska banker kämpade. Det visade sig sedan att de vilseledde marknaden och använde påhittade siffror för att värdera sina sämsta portföljer.

Bankens tillstånd drogs in av Finansinspektionen 2010, vilket i sig är unikt i modern tid. Man hade 8 000 aktieägare som ägde i stort sett värdelösa aktier över en dag.

För första gången åtalas nu högt uppsatta bankmän i Sverige. Skulle de dessutom bli dömda är det historiskt, menar Carolina Neurath, författare och ekonomijournalist som följt fallet sedan start och skrivit Den stora bankhärvan om HQ Banks “långa uppgång och tvära fall”.

Detta har hänt

 • Den 28 augusti 2010 drog Finansinspektionen in tillstånden för HQ Bank.
 • När FI granskade bankens tradingportfölj, dess handel med värdepapper för egen räkning, fann man att den var kraftigt övervärderad.
 • HQ Bank bedrev i vinstsyfte bland annat egenhandel med optioner. Denna handel skulle ha redovisats enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 39 samt bokföringslagen.
 • Den 30 augusti 2010 försattes HQ Bank i likvidation av Stockholms tingsrätt.
 • Enligt FI hade banken under flera år systematiskt övervärderat värdet på tradingportföljen. Bankens styrelse och verkställande direktör har därmed inte begränsat bankens risktagande som lagen kräver.
 • HQ Bank såldes i efterspelet till Carnegie. Moderbolaget HQ AB lever fortfarande kvar men bolagets enda uppgift är att processa mot den tidigare styrelsen.
 • Tisdagen den 9 februari 2016 inleddes rättegången mot fem ledande företrädare för banken. De är åtalade för grova ekonomiska brott, som svindleri och bokföringsbrott.
 • De åtalade är:
 • Mats Qviberg, ordförande i bankens moderbolag HQ AB (företräds av Hans Strandberg);
 • Stefan Dahlbo, ordförande i HQ Bank (företräds av Per E Samuelsson);
 • Mikael König, vd i HQ Bank (företräds av Tomas Nilsson);
 • Kurt Lönnström, ledamot i båda bolagens styrelser och ordförande i deras revisionsutskott(företräds av Carl-Johan Malmberg);
 • Johan Dyrefors, revisor (företräds av Torgny Wetterberg).
 • Enligt åtalet ska de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha spridit vilseledande uppgifter till allmänhet och företagets aktieägare om bankens ekonomiska ställning.
 • Vad är det som prövas? Alla skyller på alla förstås: antingen var det handlarna som gjorde aktie- och värdepappersaffärer för bankens egna pengar som överskred sina befogenheter, eller så var det vd som mörkade att han inte hade kontroll över medarbetare som tog för stora risker. Andra säger att styrelsen medvetet vilseledde omvärlden.
 • Chefsåklagare Martin Tidén ska nu reda ut detta.
 • De åtalade kan dömas till som mest 6 års fängelse. Åklagaren yrkar också på näringsförbud för fyra av de fem åtalade.
 • De åtalade har också nyligen krävts på fem miljarder kronor. Advokat Christer Sandberg, företrädare för HQ:s aktieägare, har lämnat en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.
 • Prislappen för det rättsliga efterspelet är snart uppe i 350 miljoner kronor, och tickar vidare.
 • Processerna beräknas bli klara först 2018.

Fler länkar med bakgrundsinfo om HQ Bank och brottsmålet

Följ HQ-rättegången live

Dagar att hålla koll på

Många av dagarna i början är vikta till de åtalades egen sakframställan. De kommer sitta och berätta om hur de ser på vad som hänt. Det som är mer intressant är nog förhören:

 • 25 februari, 9 och 10 mars: förhör med Stefan Dahlbo, Mikael König och Kurt Lönnström
 • 11 mars: Mats Qviberg förhörs
 • 22–23 mars: förhör med den tidigare tradingchefen Fredrik Crafoord
 • 13 april: förhör med styrelseledamoten Catharina Lagerstam som larmade om att värdepapper var kraftigt övervärderade. Hon hoppade av när hon inte fick gehör för sina synpunkter.
 • 14 april: förhör med sakkunniga inleds
 • 20 april: Förhör med Sven Hagströmer (“H”:et i HQ).
 • 26 april: Åklagarsidans slutplädering
 • 27 april-3 maj: Försvarets slutplädering

Se hela kalendern hos Realtid.

Tipsa mig gärna på Twitter (@axbom) om fler länkar eller datum jag bör lägga till här.


Kommentera