Vill du veta hur människor med funktionshinder använder din webbplats?

Fråga!

WAI-projektet, gänget bakom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, har en artikel om vikten av att involvera människor med funktionshinder när man testar webbplatser.

En viktig poäng är att man inte kommer identifiera alla fel; Det finns många fördelar med att involvera människor med funktionshinder men samtidigt ska man också utvärdera hur väl man möter upp mot WCAG för att täcka in en så stor bredd av möjliga funktionshinder och situationer som möjligt.

Att testa med människor med funktionshinder skiljer sig också från traditionella användbarhetstester på några punkter:

  • Du kommer förmodligen behöva använda en “tänka högt”-metod med en hög grad av engagemang från testledaren eller en testassistent.
  • Datainsamlingen ska fokusera på förståelse av fel med anledning av tillgänglighetsfrågor snarare än hur lång tid det tar att utföra en uppgift, eller hur nöjda användarna är.
  • Uppgifterna fokuserar troligen på specifika områden med potentiella tillgänglighetsproblem snarare än en generell förmåga att kunna använda sajten.

Kommentera