Varför otur fredagen den 13:e?

Varför otur fredagen den 13:e?

En ohälsosam rädsla för talet 13 kallas för triskadekafobi. En ohälsosam rädsla för fredagen den 13:e kallas Paraskevidekatriafobi. Faktum är att fler olyckor brukar äga rum fredagen den 13:e, just för att att så många jagar upp sig över datumet(!) Så ta det försiktigt idag.

Men vad har skapat dessa fobier?

Dagen Jesus korsfästes

En vanlig teori är att kristna anser att fredag är oturlig för att det var den veckodagen som jesus korsfästes. Nummer 13 kan också ses som olycksbådande eftersom man var 13 vid den sista måltiden. Det anses ju som bekant också otur att vara “13 vid bordet”.

Nordisk mytologi och Hinduism

Tittar vi lite längre tillbaka i historien så var 13 ett illasinnat nummer i nordisk mytologi. Jätten Loke, ondskan personifierad, blev utan inbjudan till ett sällskap på 12 i Valhalla. Därför orsakade han Balders dödBalder var gud över ljus, glädje och försoning. Loke lurade Balders blinda bror, Höder, till att kasta en mistelkvist på Balders bröst. Mistel var det enda livshotande för Balder, som föll död ner.

Samma rädsla för att samlas 13 på en plats finns inom Hinduism.

Tursamma 13

Egyptierna på faraoernas tid tyckte att 13 betydde tur, eftersom de ansåg att livet utvecklades i 12 steg och 13 var döden. Jo, du läste rätt: döden var en glädjefylld transformation. De är ju inte osannolikt att talets sammankoppling med döden därefter har misstolkats.

Inom Tarot så har Döden-kortet siffran 13 men vidhåller samma positiva budskap om transformation.

Under den kristna eran i Europa användes ju också länge två kalendrar, den vi är bekanta med och så den hedniska, arbetarnas, kalender. Den hedniska kalendern hade 13 månader, alla på 28 dagar, och den kalendern ville ju gärna de kristna göra sig av med.

Det faktum att det går 13 måncykler på ett år gjorde först att talet betraktades som positivt till dess att någon kom på att koppla samman det med “argsinta kvinnor” (13 menstruella cykler på ett år). Menstruation har skrämt många män genom historien.

Inom den hedniska symboliken så var också matriarkatet symboliserat av natten, månen och siffran 13 – och patriarkatet symboliserades av dagen, solen och siffran 12.

Det sträckte sig så långt att många kristna inte vågade säga siffran 13. I stället fick det heta "djävulens dussin".

Lyckliga fredag

Skottarna gifter sig gärna på en fredag, eftersom fredagen kopplas samman med kärlek och fruktbarhet. Det hävdade länge även de skandinaviska hedningarna.

Fredagen var ju också Frejas dag – eller Venus dag om man var romare; fruktbarhets- respektive kärleksgudinna. När kristendomen tog över fick dock Freja ta sig an rollen som häxa i stället och fredagen blev häxornas sabbat.

Ur ett kvinnorättsperspektiv skulle jag nog hävda att fredagen den 13:e snarare är anledning att fira än att vara rädd; Det är mycket i mytologin som talar för att både fredag och siffran 13 var symboler för starka kvinnor.

En annan populariserad teori

Det var fredagen den 13 oktober år 1307 som den franske kungen Filip IV, Filip den Sköne, lät massarrestera medlemmar av tempelherreorden, inklusive stormästare Jacques de Molay, vilket var upptakten till att den upplöstes och bannlystes av Påven.

Att hänföra vidskepelsen till detta specifika datum har populariserats av den mycket uppmärksammade boken Da Vinci-koden, en fiktiv bok som många tagit på blodigt allvar(!) Men upplösningen av tempelherreorden skedde givetvis inte över en dag, Jacques de Molay brändes på bål sju år senare på en vanlig sketen måndag, den 18 mars 1314. Tempelherreorden gick under jorden och återuppstod offentligt igen 1705.

Ingen rädd innan media

Dock har ingen lyckats finna dokumentation som styrker en omfattande rädsla för just fredagen den 13:e innan 1800-talet, däremot fredag och 13 var för sig. Om människor som levde tidigare än sent 1800-tal uppfattade fredagen den 13:e som speciellt otursam så finns det alltså inget som bevisar det.

Många sakkunniga misstänker att fenomenet är helt igenom skapat av 1900-talets media-hype och alltså en modern företeelse.

Hmmm…. som många ogrundade rädslor med andra ord.

Vi avslutar med Winston Churchill:

Friday is my lucky day. I was born, christened, married, and knighted on that day; and all my best accidents have befallen me on a Friday.

Filmer om fredagen den 13:e

Just det, ska du hitta en film ikväll föreslår jag att du surfar in på IMDB och Friday the 13th. Gå vidare där via liknande filmer.


Bilden kommer från hitwallpaper.com


Kommentera