Försäkringskassan gör fel i utbetalningar till föräldralediga

Någon Försäkringskassa i Sverige, eller flera, gör fel i sina utbetalningar av föräldrapenning och har förmodligen gjort så ett bra tag.

Min hustru har fått löneförhöjning och meddelade Försäkringskassan detta. Den nya lönen börjar gälla retroaktivt från april. Men när hon talar med Försäkringkassan görs ändringen i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) baserat på när hennes chef skrivit under för den nya lönen, en dryg månad senare. Datumet för chefens underskrift är i mina ögon ett komplett irrelevant datum i sammanhanget.

Det som gör det hela intressant är att min frus kollega, som fått barn ungefär samtidigt, får beskedet av sin Försäkringskassa att den nya SGI:n, hör och häpna, gäller från samma dag som den nya lönen gäller. Något som i mina öron klingar med en mer logisk ton.

När min fru meddelar vår Försäkringskassa den motsatta praxisen står de dock fast vid att det är datumet för chefens underskrift som är datumet då nya SGI:n gäller.

Så antingen sitter Försäkringskassan i Solna med en stor skuld till en hel del föräldrar, eller så har någon annan betalat ut för mycket skattepengar.

Vem tar scoopet?


Kommentera