Filöverföring, Secure FTP, SSH

WinSCP

Arbetar du mycket med filer över fjärranslutna nätverk behöver du ett FTP-verktyg som klarar säker överföring av filer. Givetvis finns det ett gratis sådant. WinSCP är en gratis SFTP-klient för Windows som använder SSH. Dess huvudfunktion är säker kopiering av filer mellan en lokal och fjärransluten dator. Jag kan inte leva utan det.

Egenskaper

 • Grafiskt användargränssnitt
 • Översatt till flera språk
 • Integration med Windows (dra och släpp, URL, genvägar)
 • Vanlig filhantering
 • Stöd för SFTP och SCP-protokoll över SSH1 och SSH2
 • Satsvis bearbetning av skript och kommandorad-verktyg
 • Integrerad textredigerare
 • Stöd för SSH-lösenord, tangentbords-interaktiv, publik nyckel och Kerberos (GSS) autenticering
 • Utseende baserat på Windows filhanterare eller Norton Commander
 • Kan lagra sessionsinformation
 • Kan köras fristående med en konfigurationsfil i stället för registryt; lämpligt för körning från flyttbart media
 • Filsynkroniseringsverktyg synkroniserar snabbt förändringar mellan lokala och fjärranslutna mappar

Kommentera