Farliga varningstexter

  • Ej för invärtes bruk
  • Farligt att förtära
  • Missbruk beivras

Varningstexter skrivs för att man ser ett behov av att upplysa allmänheten om en fara när man hanterar en produkt eller ett fenomen på ett särskilt sätt. Hur farligt blir det då inte om varningstexterna i sig är formulerade så att så få personer som möjligt ska förstå dem – är inte det riktigt oansvarigt beteende?

Informatörer, vakna och tänk efter!


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress

Backa

Om du vill stötta Pers arbete med att utbilda och verka för mer omtänksamma, tillgängliga och trygga digitala tjänster kan du Swisha, donera via Paypal eller bli års-/eller månadsgivare ❤️


Kommentera