Farliga varningstexter

  • Ej för invärtes bruk
  • Farligt att förtära
  • Missbruk beivras

Varningstexter skrivs för att man ser ett behov av att upplysa allmänheten om en fara när man hanterar en produkt eller ett fenomen på ett särskilt sätt. Hur farligt blir det då inte om varningstexterna i sig är formulerade så att så få personer som möjligt ska förstå dem – är inte det riktigt oansvarigt beteende?

Informatörer, vakna och tänk efter!


Kommentera