Faktaruta: Webbstandarder

World Wide Web Consortium (W3C) , tillsammans med andra grupperingar och enheter för standarder, har etablerat teknologier för att skapa och tolka webbaserat innehåll. Dessa teknologier, som vi kallar “Webbstandarder”, är utformade för att ge flest fördelar åt så många webbanvändare som möjligt samtidigt som de ger lång hållbarhet åt alla dokument som publiceras på Internet.

Även om leverantörer för de ledande webbläsarna har bidragit till skapandet av webbstandarder sedan W3C kom till, har man under många år släppt webbläsare som inte uppfyllt dessa standarder på ett enhetligt sätt. Således har webben fragmenterats, vilket har kostat användare, utvecklare och företag tid och pengar. Många har heller inte haft råd att utveckla flera versioner av samma webbplats för att bemöta bristerna.

Sedan 2000 har stödet för standarder i ledande webbläsare förbättrats betydligt. Tyvärr är det många webbutvecklare (läs: högt betalda yrkesarbetare) som fortsätter att producera webblösningar som inte följer standarder och därmed inte fungerar på ett korrekt sätt, trots det ökade stödet.

I Sverige är medvetenheten kring standarder på en relativt hög nivå, inte minst sedan Statskontoret lanserade begreppet 24-timmarsmyndigheten. Denna medvetenhet märks i vårt test, där lejonparten av svenska webbplatser faktiskt funkar bra i samtliga webbläsare.

Läs mer:


Kommentera