Faktaruta: Mosaic

Mosaic var den första webbläsaren med ett grafiskt gränssnitt som vann internetpionjärernas hjärtan när den officiellt lanserades som Mosaic 1.0 i november 1993. Den använde samma gränssnitt för Macintosh, Windows och UNIX. Mosaic är också en av de viktiga anledningarna till att Internets popularitet ökade så kraftigt under 90-talet. Webbläsaren utvecklades av the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) som licensierar ut koden under namnet Spyglass. I samband med lanseringen av Mosaic 3.0 i januari 1997 meddelade NCSA att de avslutar allt vidare arbete med webbläsaren.

Kuriosa: Namnet för webbläsaren Mozilla sägs vara en ordförvrängning av begreppet ”Mosaic Killed”. Det har alltså egentligen inte att göra med en stor ödla vid namn Godzilla, som många tror. För att bättre uppfylla kraven på webbstandarder använder sig Mozilla en kodbas, eller layout-motor, som kallas Gecko. Gecko råkar förstås vara en ödla.


Kommentera