Faktaruta: Är Mozilla Netscape eller tvärtom?

Mozilla.org är utvecklargemenskapen för Mozilla-utvecklare som arbetar ideellt med webbläsaren Mozilla. Netscape Communications Corporation är företaget bakom Mozilla-projektet, som finansierar, ger goda råd och en känsla av riktning och styrning. Samtidigt använder Netscape mozilla.org för att stärka utvecklingen av webbläsaren Netscape, som är en kommersiell webbläsare med Mozillas kod i grunden.

Man kan se Netscape som en ”brandad” version av Mozilla med lite extra funktioner och komponenter. Netscape ägs av America Online vilket ger att AOL har finansierat utvecklingen av en Mozilla-baserad AOL Instant Messenger som följer med grundinstallationen av Netscape. Det är exempel på en komponent som inte följer med Mozilla.

Netscape Communications Corporation började som ett företag som utvecklade webbläsare. Deras första webbläsare definierade en indutristandard för hur webbläsare bör fungera och den kopierades av flera företag, bland annat Microsoft, Sun och Apple, något som skapade ett webbläsarkrig i slutet av 90-talet.

Mozilla-projektet är dock inte så hårt länkat till Netscape som många tror. Det finns hundratals utvecklare som arbetar med Mozilla och Mozilla-baserade applikationer som inte har något samröre med Netscape.

Netscape äger inte Mozilla och skulle Netscape upphöra att existera så skulle Mozilla ändå fortsätta att tuffa på utan några störningar. Detta tack vara den globala kommunikation och kunskapsutbytet som pågår dagligen i Mozillas nyhetsgrupper och e-postlistor.


Kommentera