Expert inom digital tillgänglighet

Expert inom digital tillgänglighet

Anlita Per Axbom för att granska, utbilda och förbereda åtgärder inom digital tillgänglighet. Ju tidigare du börjar desto mer kan du få gjort till en lägre kostnad.

Per Axbom har hjälpt företag och organisationer med inkluderande design i över 20 år. Genom att medarbetare får in tänk och rutiner som passar med deras befintliga arbetssätt blir tillgänglighet en naturlig del i all digital information och kommunikation.

Under decennier av bloggande, föreläsningar och företagsutbildningar har Per byggt upp en kunskap och förmåga att möta verksamheten där den är. Han stöttar och coachar så att det innehåll organisationen vill nå ut med kan nå fler människor.

Engagemang för digital tillgänglighet

Per har skapat och erbjuder en kostnadsfri svensk vägledning till de internationella riktlinjerna WCAG. Den används regelbundet av digitala kreatörer i hela landet och du hittar den på digitill.se.

Här kan du se en 9-minuters expertföreläsning med Per från nätverksdagen Digin, ett evenemang som anordnas av PTS:

Kontakta Per

Skicka e-post direkt till per@axbom.se för att ställa frågor och prata vidare om hur du kan få stöd i att granska, utvärdera och planera för digital tillgänglighet.

Läs mer om Per