Expert inom digital etik och prognostisering av risker

Undvik och förhindra skada i dina digitaliseringsprojekt. Nya perspektiv kan bidra till innovation och ge konkurrensfördelar.

Expert inom digital etik och prognostisering av risker

Per Axbom hjälper företag och organisationer att vända risker inom digitalisering till möjligheter, inklusive planering och genomförande av hållbara åtgärder.

Kontakta Per när du behöver…

  • en konsekvensanalys för ditt projekt,
  • planera ett digitaliseringsarbete för att undvika och minimera skadliga effekter eller
  • få konkreta designförslag som bidrar till autonomi och omtanke.

Per kan styra och vägleda genom en punktinsats eller ansluta som team-medlem i ditt projekt.

Med 25 års erfarenhet av digitalisering inom både privat och offentlig sektor kan Per synliggöra friktion och problem innan de växer till allvarliga bromsklossar. I intervjuer och genomläsning av material upptäcks svagheter som kan vändas till möjligheter, och du får en sammanfattning och åtgärdsplan som visualiserar vägen framåt.

“Per Axbom har en sällsynt värdefull kombo i att kunna tala med teckisar på teckisars vis samtidigt som han fångar, förstår, översätter och förmedlar från kommunikatörernas perspektiv. Guld värt! Dessutom är han nyfiken på allt – en cool, schysst och kompetent kille!”

En typisk  konsekvensanalys innehåller, men är inte begränsad till:

  1. Bakgrund: Sammanfattning av planerad aktivitet, inklusive målbild
  2. Metod för genomförande av analysen
  3. Omfattning och begränsningar
  4. Resultat av genomförande (informationsunderlag, observationer)
  5. Risker och möjligheter utifrån påverkan och sannolikhet som berör verksamhet, individ, samhälle och miljö
  6. Åtgärdsplan (med exempel, mätning och bildstöd)
  7. Slutsatser (med lärdomar och nästa steg)

Beroende av sammanhang och behov kan det även bli aktuellt med filmer eller prototyper som hjälper till att skapa konsensus kring vägen framåt.

Kontakta Per

Skicka e-post direkt till per@axbom.se för att ställa frågor och prata vidare om hur du kan få stöd i att genomföra ett lyckat digitaliseringsprojekt.

Läs mer om Per