Därför behöver din organisation en etikansvarig

Tillämpad etik gäller även digitalisering och AI.

Därför behöver din organisation en etikansvarig

Tillämpad etik som fenomen växte ur debatten runt snabba medicinska och tekniska framsteg under 70-talet. Med den kraftiga tillväxten av all teknik som går under samlingsnamnet AI blir också behovet av att utse en etikansvarig för digitala frågor allt tydligare.

Det är många som blir ivriga och vilseledda under en pågående hajp. Och det innebär i sin tur att lösningar kan leda till negativ påverkan med olika typer av påföljder som blir kostsamma för såväl organisation som människor.

Det lönar sig att göra rätt från början, inte bara när det gäller ekonomiska kostnader utan också när det gäller välbefinnande.

3 processteg (perspektivskifte, bedömning och prioritering) som leder fram till 3 olika åtgärder (undvika, begränsa eller bevaka)

När jag går in som etik-utbildare eller rådgivare i en organisation gör jag det ofta för att hjälpa ett team eller en ledning på ett tydligare sätt se riskerna och hur man kan agera för att minimera dessa risker. Men också för att upptäcka nya möjligheter.

Jag ser gärna att organisationen har en utpekad etikansvarig som vidhåller kunskaper och förmågor.

En av de förmågor jag hjälper till med är att utveckla nya, och annorlunda, perspektiv. Det man inte själv kan se ignorerar man annars gärna till dess att problemen uppenbarar sig.

Typiska fördelar

  • Organisationen förstår vad tillämpad etik är och kan lättare börja minimera och undvika risker.
  • Man blir inte rädd för oförutsägbarhet utan kan i stället hantera det på ett ansvarsfullt sätt. Och förutse mer än man tidigare trott!
  • Kunder, intressenter, samarbetspartners och andra i er målgrupp får ett ökat förtroende då detta arbete ofta leder till transparens gällande aktiviteter och åtgärder för att skydda deras intressen. Det ger ringar på vattnet.
  • Medarbetare kan känna stolthet över att veta att man gör sitt bästa för att undvika skada, vilket också attraherar duktiga arbetssökande.
  • Förmågan att undvika framtida felsteg och krishantering. Och även om något skulle ske så har man dokumentation som visar på ett systematiskt, reflekterande arbetssätt.
  • Konkurrensfördelar uppenbarar sig genom ett etiskt agerande, men också genom att nya perspektiv och insikter om målgrupper leder till nya idéer om hur innehåll och tjänster kan utformas för att hjälpa fler!

Hur kommer man enklast igång med metoder och verktyg för ansvarsfull innovation?

Det kan börja med en workshop, en föreläsning eller flera coaching-sessioner. Så går man vidare därifrån. En framgångsrik satsning utgår från era förutsättningar och behov.

Blir du nyfiken? Ta gärna kontakt på det sätt som passar dig.


Lästips

AI-ansvar i en hajpad värld
Det är aldrig så lätt att bli lurad som under en pågående hajp. Det är mars 2023 och vi är mitt i den. Det är sällan jag sett så många anamma en helt ny experimentell lösning med så lite ifrågasättande. Just i detta nu är det oerhört viktigt att skaka

Kommentera