Attityd inte lika med beteende

Debattartikel publicerad i Computer Sweden 2004-03-24

En enkät är lämplig för att undersöka attityder men säger inget om webbplatsers användbarhet.

När jag iakttar hur människor använder en webbtjänst ser jag skillnader mellan vad de säger om användbarheten och deras handlingssätt.

Många talar väl om en webbplats baserat på ett tilltalande utseende eller för att de inte vet vad orden gränssnitt, klickbar, kontrast eller ikon innebär.

Anna har ägnat minuter åt att förstå menyn men säger att sajten är “lättnavigerad”. Peter har vandrat med blicken för att hitta länkar men säger: “det är tydligt vad som är klickbart”.

Enkätsvar kan ge en överdrivet positiv bild av webbplatsen. I deltagande observationer ser jag var i arbetsflödet missförstånd och problem uppstår, och i dialogen förstår jag hur de tänkte.

Tio viktiga frågor att ställa innan du användartestar med en webbenkät:

  1. Vill jag veta vad besökarna tycker eller hur de använder webbplatsen?

  2. Hur presenteras resultatet och hur agerar jag sedan?

  3. Kommer ett typiskt urval av målgruppen svara?

  4. Hur många svar krävs för att se trender?

  5. Kommer respondenterna vara ärliga?

  6. Förstår respondenterna frågorna?

  7. Kan jag tolka varför besökarna tycker på ett visst sätt?

  8. Är enkäten lätt att använda?

  9. Täcker frågorna in alla områden som kan leda till problem?

  10. Är det vettigt att utvärdera en webblösning med en annan webblösning?

Det är knepigt att se vad som föranleder problem som framkommer i enkätsvar. Har Åsa svårt att söka för att: A. Hjälptexten är komplicerad: B. Hjälptexten har dålig kontrast : C. Sökrutan inte syns: D. Hon stavade fel eller E. Sökfunktionen är trasig.

Träffar du i stället en handfull användare får du underlag till en relevant åtgärdsplan.

Du för en förutsättningslös dialog, kan fördjupa dig inom vissa områden och ställa kontrollfrågor om specifika detaljer. Du får besked!


Kommentera