För information om enkäter som undersökningsmetod rekommenderar jag Jurek Kirakowskis Questionnaires in Usability Engineering FAQ.

För en lista över vanliga usability-enkäter och ett skript som låter dig köra enkäter hänvisar jag till Web-Based User Interface Evaluation with Questionnaires av Gary Perlman.