Enkäter som undersökningsmetod

För information om enkäter som undersökningsmetod rekommenderar jag Jurek Kirakowskis Questionnaires in Usability Engineering FAQ.

För en lista över vanliga usability-enkäter och ett skript som låter dig köra enkäter hänvisar jag till Web-Based User Interface Evaluation with Questionnaires av Gary Perlman.


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress

Delar av kommentarsfunktionen är på engelska i väntan på att funktionen blir möjlig att översätta i verktyget som används.