En miljon för människor med funktionshinder

Under 2007 driver European Disability Forum, EDF, som är den europeiska handikapprörelsens samarbetsorgan, en kampanj som kallas 1million4disability. Syftet med kampanjen är att få in en miljon underskrifter mot alla former av diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

Om en miljon EU-invånare skriver under ett upprop i någon fråga så måste EU-kommissionen ta upp frågan till behandling. EDF vill samla in en miljon underskrifter för att på så sätt påverka EU-kommissionen att arbeta för antidiskrimineringslagstiftningen om människor med funktionsnedsättning.

Kampanjen pågår inom alla EU:s medlemsländer från 23 januari till den 3 oktober 2007. Den 4 oktober kommer alla underskrifter att högtidligt överlämnas till EU-kommissionen och EU-parlamentet vid en särskild ceremoni.

(Källa: HSO)


Kommentera