En dag med @axbom

En dag med @axbom

Jag har fått frågor från flera håll nu om jag inte kan komma och inspirera lite så där oförberett på plats hos både startups och större organisationer. Tanken är att jag kommer på besök hos din organisation, sitter ner med en lämplig mix utvecklare, designers, affärsutvecklare, redaktörer (ja, det receptet bestämmer vi tillsammans) och så pratar och arbetar vi oss fram till hur ni bäst kan jobba med användarcentrerad design utifrån era konkreta förutsättningar.

Målet är att få inspiration till nya sätt att arbeta och angripa problem, att snabbare och mer kostnadseffektivt få lösningar som tas väl emot av användarna – samtidigt som vi håller oss inom de ramar som utgörs av just era möjligheter, resurser och arbetssätt. Det kan också handla till exempel om hur man bäst säljer in vikten av upplevelsedesign i organisationen.

Det här är så roligt att jag insåg att jag måste sätta ihop ett exempel på mitt erbjudande här på bloggen:

Så här funkar det

Nyckeln till att det blir oerhört prisvärt för dig är att jag inte behöver förbereda mig som inför en inspirationsföreläsning, eller traditionell utbildning, utan bara kommer över och så skjuter vi tillsammans från höften. Eller nja, lite till mans har vi nog kollat på varandras sajter och profiler och förberett väl valda ord – och jag har ju självklart en plan. Men en framgångsfaktor är flexibilitet, att vi under dagen kan välja att angripa de frågor som ger er mest nytta; att vi kan hoppa in i dagen, få resultat och direkt omsätta det i nästa arbetsdag.

  1. Jag leder diskussionerna för att hålla tempo och säkerställer att vi når resultat, men det är era ord som kommer ge mig insikter om era största utmaningar och möjligheter.
  2. Vi börjar där gruppen känner sig mest bekväm, att öppet diskutera vad vi vill få ut av dagen, våra erfarenheter och olika uppfattningar om användarcentrerad design (både svagheter och styrkor). Jag delar med mig av lagom mycket “utbildning” beroende på gruppens tidigare erfarenheter.
  3. Vi benar ut hur ni jobbar idag, specifika utmaningar, och väljer tillsammans ut problembilder som vi vill jobba vidare med.
  4. Vi dokumenterar tillsammans våra tankar och lösningar (det blir en del i lärandet) och har helst en tillgänglig vägg där vi kan sätta upp lite byggplast, men ett stort bord funkar också.
  5. Jag ser i efterhand till att ni får en dokumentation som redovisar målbild, resultat och gemensamma lärdomar och beslut för vägen framåt i presentationsformat på ca 5-10 bilder som är lätta att dela med sig av och/eller eller sätta upp på väggen. Det är viktigt för mig att dagen ger er bästa tänkbara nytta för det fortsatta arbetet.

Så här mycket kostar det

Gör gärna en uppdragsförfrågan så tar vi det därifrån.

Jag lovar att det blir tokigt prisvärt för dig och samtidigt underbart roligt och givande för mig. Win-win!


Kommentera