Molly White om effektiv altruism

Molly White om effektiv altruism

Molly White, en av de mest framträdande, uthålliga och välartikulerade kritikerna av kryptovaluta-bedrägerierna – och som genomförde en hyllad bevakning av Sam Bankman-Fried (SBF)-rättegången – har vänt blicken mot AI-furstarna. Jag är översvallande förtjust i hennes förmåga att punktmarkera prekära fenomen i tech-branschen.

I sitt senaste nyhetsbrev reder hon först ut de dunkla drivkrafterna bakom Effective altruism, ett begrepp som blev mer känt för allmänheten i och med SBFs uppgång och fall. I denna livsåskådning ryms idén om att det är viktigare att säkerställa välbefinnandet hos hundra barn tusen år i framtiden än hos barnet som sitter bredvid dig.

Hon tar sig även an det alltmer populariserade trosläran Effective accelerationism, bevekelsegrunden hos en mängd ledande AI-svärmare, som predikar att världen endast kan gynnas av att vi trampar gasen i botten när det gäller all teknikutveckling. Och förstås motar bort alla former av reglering.

Bägge ideologier tar för givet att en övermänsklig och allsmäktig AI-varelse finns alldeles runt hörnet och lämnar i stort inget utrymme för att diskutera hur tekniken bidrar till skada idag. Intresset är svagt för att diskutera till exempel intensifiering av bedrägerier, deepfakes och fördomar, innehållsmoderatorers trauman eller undergrävandet av kreatörers rättigheter.

Molly White menar att det här bara är nya namn på samma gamla övertygelser som alltid funnits i dessa kretsar. Fler behöver lära sig att se igenom dessa tankekonstruktioner för vad de är, ofta ett sätt för de obegripligt rika att motivera var de lägger sina pengar.

I stället för att låta samma gamla mönster styra debatten är det dags att tänka annorlunda, och sluta låta tech-furstarna reducera världen till marknader och ekvationer.

Läs Molly Whites nyhetsbrev här (och en prenumeration rekommenderas förstås):

Effective obfuscation
Silicon Valley’s “effective altruism” and “effective accelerationism” only give a thin philosophical veneer to the industry’s same old impulses.

Vidare läsning

Inside Molly White’s campaign against crypto
Crypto winter had just started when software engineer Molly White launched her blog, Web3 is going just great. She’s now one of the most influential blockchain skeptics.
Effective Altruism Is Pushing a Dangerous Brand of ‘AI Safety’
This philosophy—supported by tech figures like Sam Bankman-Fried—fuels the AI research agenda, creating a harmful system in the name of saving humanity
Inside effective altruism, where the far future counts a lot more than the present
The giving philosophy, which has adopted a focus on the long term, is a conservative project, consolidating decision-making among a small set of technocrats.
Doomer AI advisor joins Musk’s xAI, the 4th top research lab focused on AI apocalypse
A quartet of the world’s most famous AI labs — OpenAI, DeepMind, Anthropic and now xAI — are focused on AGI, and AI’s existential risks.
Nick Bostrom, Longtermism, and the Eternal Return of Eugenics - Truthdig
The techno-utopian ideology gets its fuel, in part, from scientific racism.
EA is worse than traditional philanthropy in the way it excludes we the poor.
Effective altruism is worse than traditional philanthropy in the way it excludes the extreme poor in the global south. By Anthony Kalulu @KaluluAnthony | December 3, 2022: —- I have spent the vast portion of my life in ultra poverty. My region Busoga, is also Uganda’s most impoverished, yet U…

Kommentera