Ett stöd för att hantera komplexitet och nå dina mål

Ett stöd för att hantera komplexitet och nå dina mål

Komplexiteten i samhället har ökat enormt den senaste 20 åren. Många av oss minns en tid när det endast fanns två TV-kanaler. Från en norm där människor har haft samma arbete i 20 år eller mer är det nu inte ovanligt med jobbyten vart tredje år. Många yrken som finns idag fanns inte för 20 år sedan. Från att ha interagerat med ett tiotal personer per dag har vi nu möjlighet att prata med ett hundratal människor över hela världen på en fikarast.

De upplevda kraven på en ständig vidareutbildning och kompetensutveckling har aldrig varit större.

Den ökade komplexiteten inom livets alla områden bidrar till att många känner sig blockerade, oförmögna eller otillräckliga. En del tvivlar på sin egen förmåga – andra undrar om de ens är på rätt väg. Många har drömmar och listor med saker de vill lära sig eller bli bättre på inom såväl privat- som yrkesliv. Men det finns upplevda hinder för att ta tag i dem.

På frågan “Hur mår du?” svaras det ofta idag: “Det är mycket nu.” Alltför sällan reflekterar vi över innebörden av detta.

Under mina snart 20 år som verksam för att skapa användbara digitala lösningar har jag sett med egna ögon och intervjuat hundratals människor som abdikerat inför tekniken och låter tekniken styra deras liv i stället för tvärtom.

De menar att de inte kan eller hinner påverka eller förändra. Jag vet att de kan. Och att kraften för att göra det finns inom dem själva. Jag arbetar för att upptäcka den superkraften tillsammans med dem.

Parallellt med denna ökade komplexitet har coaching-professionen växt fram som ett stöd, vare sig man vill ändra ett beteende eller utveckla en förmåga. Med insikter om hur människor tar beslut och skapar vanor har coaching gång på gång på gång visat sig vara ett lyckat koncept för alla som på något sätt vill bli bättre på att hantera konflikter, relationer, jobbtillfredställelse, självkänsla, och mycket mer. Företag vittnar bland annat om att investeringar i coaching ger upp till sex gånger pengarna tillbaka.

Min drivkraft som professionell coach är att hjälpa individer att bli den bästa versionen av sig själva – att hjälpa människor att snabbare överbrygga hinder och motstånd för att nå dit där de vill vara.

Jag hjälper individer att se det de själva inte ser – utan att komma med färdiga standardverktyg eller pekpinnar. Inom coaching kallar vi det för partnerskap. Jag lär känna varje individ, ställer de frågor som sätter fingret på vad som är viktigt och skapar insikt om var och ens personliga nuläge och det önskade läge vi arbetar mot. Genom en serie sådana möten får du som kund som regel en enorm skjuts i produktivitet och energi. När personer når sina målsättningar ur egen kraft skapar vi en långsiktig förändring.

Jag säger inte att komplexiteten kommer försvinna. Men potentialen finns för varje individ att överbrygga och hantera den komplexiteten för att snabbare nå sina mål och utveckla nya förmågor.

Så låt mig fråga så här: om du fick en extra timme varje dag den här veckan för att göra precis vad du vill, vad skulle du göra med den?

När du har funderat klart på den frågan, kontakta mig.


Kommentera