Designåret för användbara webbplatser?

Logotyp för designåret 2005Det är mycket tal om Designåret 2005, hur vi påverkas i vår vardag och hur bra design skapar mervärde. Som användbarhetsdesigner med webben som spelplats vill jag att fler får upp ögonen för att de aspekter som Designåret lyfter fram: användarvänlighet, handikappanpassning och ergonomi – i allra högsta grad är tillämpbara i design på nätet.

Det kanske är läge att starta ett designprojekt för användbarhet på webben. Så mycket idéer så lite tid. Kanske om vi slog våra idépåsar ihop, vad säger du?

Designåret gör till exempel själva ett digert misstag när de erbjuder sin logotyp för webben i jpeg-format, ett filformat som är anpassat för foton. Givetvis borde de använda png eller gif stället. Logotypen ni ser här har jag konverterat.


Kommentera