Certifiering av tillgänglighet

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Verva om certifiering av tillgänglighet och konstaterar att idag “finns ingen oberoende och officiell certifiering av tillgängligheten hos en webbplats”.

Verva skriver vidare:

En särskild ISO-standard definierar begreppet certifiering och ställer bland annat krav på att bedömningen ska göras av en oberoende granskare.

En aktör på den svenska marknaden som erbjuder något de kallar certifiering, eller tillgänglighetsgaranti, är konsultföretaget Funka. Ett exempel på hur deras certifiering ser ut ser du hos Statens fastighetsverk.

Det jag tycker Verva lyfter fram på ett bra sätt är att det är tveksamt om detta kan kallas certifiering av tillgänglighet eftersom det granskande företaget inte får vara rådgivande eller producerande av webbplatser – varken före eller efter granskningen.

Läs mer hos Verva:


Kommentera