Certifiering av tillgänglighet

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Verva om certifiering av tillgänglighet och konstaterar att idag “finns ingen oberoende och officiell certifiering av tillgängligheten hos en webbplats”.

Verva skriver vidare:

En särskild ISO-standard definierar begreppet certifiering och ställer bland annat krav på att bedömningen ska göras av en oberoende granskare.

En aktör på den svenska marknaden som erbjuder något de kallar certifiering, eller tillgänglighetsgaranti, är konsultföretaget Funka. Ett exempel på hur deras certifiering ser ut ser du hos Statens fastighetsverk.

Det jag tycker Verva lyfter fram på ett bra sätt är att det är tveksamt om detta kan kallas certifiering av tillgänglighet eftersom det granskande företaget inte får vara rådgivande eller producerande av webbplatser – varken före eller efter granskningen.

Läs mer hos Verva:


Få Pers nyhetsbrev

Per Axboms nyhetsbrev om digital etik och omtänksam design hjälper dig hålla dig uppdaterad om mänskliga rättigheter i tech-branschen. Du får utvalda inlägg i din inbox 2-3 gånger per månad.

Ange e-postadress

Bli nyckelsupporter

Nu kan du backa Pers pågående arbete med att skriva, inspirera och lära ut inom digital etik och tekniktrygghet. ❤️ Med ett företagspaket blir flera medarbetare supportrar och det ingår rådgivning. Som enskild nyckelsupporter får du förhandstittar och insyn bakom kulisserna.

Backa Per

Kommentera