Captcha: ett bakslag för tillgänglighet

Det har blivit mycket populärt att ha en så kallad Captcha i anslutning till ett webbaserat formulär i betalnings- eller registreringsprocesser. Så här ser det till exempel ut hos MSN Passport:

Skärmdump: Exempel på hur en Captcha kan se ut, exempel från MSN Passport

En Captcha är en bild som ofta föreställer bokstäver och siffror som användaren ombeds skriva in i en textruta. Poängen är att alla tecken är något förvanskade och ganska svårlästa i dålig kontrast, med psykedeliska bakgrunder och förskjutna linjer.

Captcha skiljer människa från maskin

Syftet är att skilja människa från maskin. Alla elaka, automatiserade system som skickar spam och automatiskt registrerar sig överallt går bet. De kan inte tyda bokstäverna. Om man inte fyller i sin Captcha rätt så kommer man inte vidare i processen.

Captcha utsluter människor med funktionshinder

Problemet är att många människor också får problem. Människor med kognitiva handikapp, synnedsättningar, olika typer av färgblindhet – alla utesluts de från dessa system. Även jag själv kan stöta på patrull och måste ibland försöka 2-3 gånger innan jag lyckas tolka bokstäverna rätt.

En Captcha idag testar alltså om man är en normalt seende människa med en kognitiv förmåga att tyda avsiktligt otydliga tecken.

Paypal försöker med ljud-alternativ

Hos PayPal, MSN Passport och Hotmail erbjuder man användaren att lyssna på en röst som läser upp bokstäverna. Det låter hedervärt och som ett steg i rätt riktning men implementationen är om möjligt ännu mer förvirrande, speciellt då de öppnar en pop-up-ruta (som i Paypals fall) och rösten förvanskas.

En artikel hos CNet beskriver bland annat hur fyra av deras egna reportrar med bra hörsel inte kunde tyda vad rösten sa.

Sluta använda Captchas

Det faller alltså på sin egen orimlighet att bekämpa spam med den här lösningen. Hela tiden strävar vi efter att göra informationen på nätet tillgänglig för alla människor, och så dyker kravet upp att vi alla måste vara pigga, seende människor med internetvana för att komma vidare!

Alternativ till Captchas

WAI har två arbetsgrupper igång som arbetar med att ta fram tillgängliga alternativ till Captchas. Läs också W3Cs uttalande om Captchas.

Bästa implementationen av Captcha

W3C rekommenderar bland annat logiska frågor som ett alternativ, eftersom dessa kan ställas till alla människor.

Problemet är att logiska frågor kräver en viss nivå av logiskt tänkande och framför allt en förståelse för varför man får en logisk fråga mitt i en registreringsprocess. För visst är det konstigt att efter adressen behöva fylla i hur många äpplen Kalle har kvar om Lisa äter 2.

Det bästa är givetvis att inte ställa ett sådant krav på användaren alls – logiken för att utvärdera huruvida det är en människa ska människan i fråga inte behöva vara involverad i!

Det kan handla om att ett automatiserat verktyg utvärderar:

  • Innehåll: Är det rimligt innehåll i formuläret?
  • Beteende: Exempelvis hur lång tid det tar att fylla i formuläret

Ur detta kan man ganska snabbt dra slutsatser om huruvida det är en människa i andra änden.

Protestera

Genom att implementera en Captcha säger du i princip dra åt helvete till rätt många människor. I nuläget är min rekommendation att vi slutar förolämpa människor.

Här kan du skriva på en protestlista som begär att Google ska sluta använda sig av Captchas, som de bland annat gör i samband med Blogger, deras bloggverktyg.


Kommentera