Här är bilder från min presentation på konferensen Webbplatser som driver affärer där jag sitter just nu.

Det är märkbart att fler webbägare inser att de måste bli mer konkreta i sitt arbete med webbplatser, inte minst för att övertyga ledningen om att arbetet med webbplatserna ger effekter i resultaträkningen.

I den här presentationen beskriver jag metoder för att bidra till affärsdrivande webbplatser – vilket de ju måste vara för att få ha kvar sitt existensberättigande.

En del är lånat och inspirerat (framför allt sagan i inledningen) av Adaptive Paths intensivkurs i User Experience Strategy som jag deltog i för två veckor sedan.

Jag filmade även presentationen. Om det blir hyfsad kvalitet (och jag ser bra ut!) så lägger jag ut den inom några dagar 🙂