Business to Buttons: Det handlar om användarupplevelser

Med den cyber-anpassade akronymen UX inledde Brandon Schauer tvådagarskonferensen from Business to Buttons som väntat: amerikanskt storslaget med en snitsig slideshow inför 300 nickande nördar: “ja, precis så ligger det till…”

Brandon pekar framför allt på hur vi måste tänka mer strategiskt för att komma någon vart i i våra undersökningar av användarnas behov. Vi måste nu ta steget längre än användarnytta, usability och Return on Investment. Höstens buzzword blir Experience Strategy.

Det handlar bland annat om att placera sin egen strategi i relation till en större trend, att visuellt (med bilder och design) visa vart företaget eller organisationen är på väg och vad vara och en måste göra för att nå dit.

Inte ett ord om Internet

Det skönaste med konferensen var kanske att komma ur sessionen som jag deltog i under dag 2 och inse att vi inte pratat om Internet för en sekund; vi pratade om Experience Mapping.

Under ledning av kulturantropologen Ben Jacobson från Conifer Research lärde jag mig mer om etnografiska undersökningar och hur man använder dem för att att identifiera problem och behov. Tidigare skulle jag kanske helt enkelt kallat detta för fältstudier men genom att tydligt uppmärksamma att det finns en hel forskningssfär som sysslar med detta ger det lite mer tyngd åt metodens förmåga att ge konkreta och användbara resultat.

Precis om alla kulturer har användarkulturer sina egna

 • artifakter och verktyg,
 • rum och platser,
 • roller och hierarkier,
 • ritualer och övertygelser samt
 • samt symboler och språk.

Genom att förstå hur våra målgrupper förhåller sig till alla dessa kan vi erbjuda dem en bättre upplevelse.

Framför allt gick vi igenom modellen för Experience Mapping och fick oss tillhanda en bra metodik för att dokumentera användarbeteende och användarmönster i olika givna situationer baserat på de fem beståndsdelarna:

 1. Entice – hur hittar man fram till upplevelsen
 2. Enter – hur kommer man in/introduceras man i aktiviteten
 3. Engage – hur upplevs/fungerar själva aktiviteten
 4. Exit – hur går man ur upplevelsen
 5. Extend – hur förlängs upplevelsen (souvenirer/foton/minnen)

Användartester räcker bara halva vägen

Något som jag själv försökt uttrycka under de senaste åren är att användarundersökningar och intervjuer bara räcker halva vägen om vi vill försöka utreda behov. Hade jag pluggat etnografi eller socialantropologi hade jag alltså kunnat uttrycka det bättre, som jag nu kan göra tack vara Ben Jacobson.

En människa har olika behov:

 1. Explicita behov – behov som man själv på ett enkelt sätt kan uttrycka och berätta om
 2. Taktila behov – behov som man inte är direkt medveten om men som kan komma fram i intervjuer (om intervjuaren är duktig) och på så sätt reflektera över dem och vara överens om dem
 3. Latenta behov – behov som man inte alls är medveten om utan som egentligen bara kan komma fram genom observation eller genom att något “viktigt” tas ifrån dig

De latenta behoven kommer vi aldrig hitta i intervjuer – de hittar vi alltså bara genom att delta i aktiviteter och observera människor.

Mycket mer än usability

Det viktigaste budskapet jag bär med mig från konferensen From Business to Buttons är: mer och mer måste vi uppmärksamma och förhålla oss till den slutgiltiga upplevelsen mycket tidigare i utvecklingen av våra webbplatser.

Vi kan inte bara börja med att utveckla gränssnitt och informationsarkitekturer som vi iterativt testar – vi måste först identifiera vad vi vill att människorna ska känna/uppleva/se, hur det ska kännas i förhållande till liknande webbar, vilka regler som ska gälla och hur strategin ska se ut.

Någonstans handlar det om att vi måste bli bättre på att leka fram resultat och låta användarna leka sig fram på webbplatsen. Världen väntar på unika, enkla verktyg som ger dem fler fördelar.

Sluta inte läsa…

Det vackraste med personer som Brandon Schauer från Adaptive Path är förstås att de i sin blogg ger källhänvisningar till allt de pratar om, så att man själv kan gå dit och fördjupa sig.

Glöm inte heller bort att lyssna på min intervju med Brandon Schauer i första programmet av Webbtrender.

Självklart kommer jag återkomma till konferensen i flera blogginlägg och jag räknar iskallt med ett besök i Malmö i juni nästa år igen. Ett stort tack till arrangörerna för uppstarten av denna internationella konferens i vårt lilla hörn av världen. En mer prisvärd konferens i Sverige är svår att finna.


Kommentera