Ny artikel om buller i förskolan

Ni som läser min blogg vet att jag engagerar mig för att alla människor, oavsett funktionshinder, ska få tillgång till information på samma villkor.

Efter att jag förra året började forska kring ljudnivåer, och framför allt ljudnivåer på dagis, har jag blivit varse ett allvarligt samhällsproblem. I korthet innebär det att förhållandena i våra förskolor bidrar till att skapa handikapp hos våra barn – inte bara hörselskador men även kognitiva handikapp: svårigheter att ta till sig information.

Samtidigt som jag började läsa på om riskerna med höga ljudnivåer satte Solna stad igång en undersökning på just förskolor (där vårt dagis ingick i undersökningen) och Socialstyrelsen kom ut med Miljöhälsorapport 2005 som också uppmärksammade farorna med höga ljudnivåer för barn.

Detta ledde till att jag skrev en artikel som du gärna får sprida kunskapen om:


Få Pers nyhetsbrev

Per Axboms nyhetsbrev om digital etik och omtänksam design hjälper dig hålla dig uppdaterad om mänskliga rättigheter i tech-branschen. Du får utvalda inlägg i din inbox 2-3 gånger per månad.

Ange e-postadress

Bli nyckelsupporter

Nu kan du backa Pers pågående arbete med att skriva, inspirera och lära ut inom digital etik och tekniktrygghet. ❤️ Med ett företagspaket blir flera medarbetare supportrar och det ingår rådgivning. Som enskild nyckelsupporter får du förhandstittar och insyn bakom kulisserna.

Backa Per

Kommentera