Användare är tjuvar - hjälp dem stjäla

Många känner till att jag är kommunikationsvetare men få vet att jag i mina författarambitioner också läst kriminologi. Nu blev det förvisso bara tio poäng, men för säkerhets skull så friade jag också till en kriminolog. Till min förtjusning får jag alltså fortfarande anledning att prata brottsförebyggande teorier och jag har bland annat förstått att min fru och jag sysslar med exakt samma saker… fast tvärtom.

Rutinaktivitetsteorin inom kriminologi

Inom kriminologi citeras ofta rutinaktivitetsteorin, en teori som förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att brott ska begås:

Venn-diagram med 3 cirklar: Motiverad gärningsman, Lämpligt objekt, Kapabla väktare

  1. En motiverad gärningsman
  2. Ett stödbegärligt objekt
  3. Avsaknad av kapabla väktare

För att förebygga brott kan vi sedan använda dessa oss av dessa tre parametrar och försöka:

  1. Göra gärningsmän mindre motiverade (hot om påföljder, vård/fostran, m.m.)
  2. Göra objekten mindre stöldbegärliga (stöldmärkning, spärrservice, spårningssystem, m.m.)
  3. Öka antalet kapabla väktare (larm, grannsamverkan, belysning, m.m.)

Olika bostadsområden kan alltså ha olika förutsättningar för brott beroende på hur området är planerat och beroende på vilka personer som rör sig området.

Begreppet rutinaktivitet kommer sig av att en stor andel brott sker inom ramen för människors vardagliga rutiner. Brott behöver inte okänsliga skurkar, rovdjursliknande monster, dömda förbrytare eller elaka människor. Brott behöver bara ett tillfälle.

Rutinaktivitetsteorin på webben

Nu kommer det intressanta. Jag jobbar med rutinaktivitetsteorin precis som en kriminolog, fast tvärtom:

Venn-diagram med 3 cirklar: Motiverad användare, Lämplig tjänst eller produkt, Avsaknad av hinder

  1. Jag försöker göra användarna mer motiverade (löser konkreta behov/problem; marknadsföring, m.m.)
  2. Jag försöker göra produkter/tjänster mer begärliga (optimerar användarupplevelsen; rikt innehåll m.m.)
  3. Jag försökar eliminera alla hinder (arbetar aktivt med användbarhet, tillgänglighet, sömotoroptimering m.m.)

Det är också i människors vardag som de använder en webbplats, och ju bättre jag är på att förstå den typ av situation som människorna ofta befinner sig i (sena till dagis, stressad mellan möten, i kontorslandskap med dåligt ljus, fikapaus vid datorn, på tunnelbanan i en mobil terminal) desto bättre kommer jag vara på att eliminera hinder och göra tjänsten mer attraktiv. Och ju fler konkreta problem jag lyckas lösa och sprida budskapet om, desto fler motiverade användare kommer hitta tjänsten.

Så, nu behöver du bara tänka en sak: alla användare är tjuvar, så är du på rätt spår. Det handlar om att göra det så enkelt som möjligt för dem att stjäla din tjänst.


Kommentera