9 fördelar med mikroprojekt

Mikroprojekt reder ut problem
Genom åren har jag varit involverad i ett otal olika webbutvecklingsprojekt, det ena större än det andra. De projekt som jag utan tvivel kan säga har gett mest omedelbart värde är de små, fokuserade projekten. I små projekt har vi oerhört tydliga leveranser som alla baseras på konkreta, prioriterade problem med existerande lösningar.

För den som vill gå vinnande ur en lågkonjunktur gäller det att satsa rätt, och det är framför allt där alla fördelar med mikroprojekt kommer in:

  1. Lojala användare blir inte förvirrade. Fokuserar du på att åtgärda ett specifikt problem på en webbplats kommer den omedelbara förbättringen bli väldigt tydlig. Den blir också lättare att kommunicera till användarna, som inte riskerar av att bli förvirrade av 40 förändringar eller en helt ny design.
  2. Snabbare leveranser. Istället för en stor maffig leverans som tar mycket tid och resurser att planera in (och där man måste ha tungan rätt i mun för att få alla delleveranser att bli klara samtidigt) så har man små enkla, fokuserade leveranser som inte behöver vara beroende av andra.
  3. Mer säkra kostnadsestimat. Det är lättare att uppskatta tid och pengar för små korta utvecklingsinsatser än ett jätteprojekt. Projektet kommer inte plötsligt skena iväg långt över budget eller försenas för att alla pusselbitar inte är på plats.
  4. Bättre PR-möjligheter. En stor lansering ger möjlighet till att slå på stora trumman. Med fyrtio små lanseringar kan du slå på trumman fyrtio gånger. Och som vi vet så kan en förändring som är uppskattad sprida sig som en löpeld i nätkonversationerna. En duktig nätmedborgare för givetvis samtal med sina intressenter online både före, under och efter lansering för att lära sig mer.
  5. Minimerade risker med att arbeta med en ny leverantör. Du som arbetar med en ny leverantör kan “testa” leverantören och hur väl ert samarbete fungerar utan att ge er in i mångmiljonprojekt på en gång. Det är förstås ömsesidigt. Leverantören får möjlighet att känna av organisationen och hur man arbetar – och kommer på så vis också bli en duktigare partner i framtiden – förutsatt att man är ödmjuk och lyhörd.
  6. Högre kvalitet på leveransen. En projektgrupp som fokuserar på en liten del av en webbplats kommer att göra det bättre än om man samtidigt fokuserar på 10-30 andra delar av samma webbplats. Alla har en större förståelse för varför man gör förändringen och vilken nytta den ska ge företaget och användarna – det borgar också för ett bättre samarbete mellan kompetensgränserna.
  7. Tydligare ROI. Genom att lansera små förändringar kan man se nyttan av just den förändringen i form av till exempel besökare, försäljning eller antalet registreringar. Det blir lättare att mäta. För varje mikroprojekt blir man då också duktigare att se ROI för specifika åtgärder. I ett stort projekt har du ingen möjlighet att veta hur mycket nytta det faktiskt gjorde att byta rubrik på inloggningsrutan eftersom du har ändrat allt annat också.
  8. Det blir roligare. Istället för att lansera ett stort projekt och få tusen kommentarer om: “varför gjorde ni så här?” så kan du i stället få återkoppling på enstaka leveranser, oftare i formen: “Tack för att ni fixade!” Och i stället för att berätta för bekantskapskretsen att du fortfarande jobbar i det tungrodda Projekt 2.7 kan du säga att den här månaden byggde vi en problemlösande diamant och nästa vecka lanserar vi en en efterfrågad rubin. Och 120 besökare har mejlat in med positiva kommentarer.
  9. Organisationen blir smartare. Genom att hela tiden lära sig vilka åtgärder som går hem hos användarna, och vilka som ger effekt på omsättningen, är man bättre rustad för att ta beslut om framtida förändringsåtgärder. Det blir också tydligare för organisationen varför man gör specifika förändringar, vilket skapar ett organisatoriskt sammanhang och nöjdare, snarare än skeptiska, medarbetare.

Vilket blir ditt nästa mikroprojekt?


Kommentera