Illustration av fransk bulldog med pratbubbla som innehåller endast ett rött hjärta. Text i kursiv stil: Säg Tack.

Säg tack

Hej! Om du vill säga tack för det jag skriver och producerar får du gärna stötta mitt arbete med en donation.


Om du inte har möjlighet till finansiell backning blir jag jätteglad över, och får energi av, minsta hejarop. Din hjälp att dela vidare mitt innehåll uppskattas enormt.

Uppmuntra det du vill se mer av här i världen,
Per

P.S. Tack för att du ägnade mig en tanke.


Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress