Hej! Om du vill säga tack för det jag skriver och producerar får du gärna bjuda mig på en kaffe.

Köp en kaffe till Per

Om du inte har möjlighet till finansiell backning blir jag jätteglad över, och får energi av, minsta hejarop. Din hjälp att dela vidare mitt innehåll uppskattas enormt.

Uppmuntra det du vill se mer av här i världen,
Per

P.S. Tack för att du ägnade mig en tanke.