Swish

Stötta Axboms arbete med att utbilda, granska och skriva om digital etik och ansvarsfull innovation.

Du kan skicka en engångsbetalning via Swish till 0709-132500, på valfritt belopp. Eller scanna koden:

QR-kod för att skicka Swish-betalning

Tack vare din generositet får jag mer tid och energi att utbilda, granska och skriva om mänskliga rättigheter och ansvarsfull innovation i en digital värld.