Mejl om Svenskarna och internet 2022

Bilaga till inlägget Vad begränsar egentligen svenskarna när de använder Internet?

Till Internetstiftelsen

Hej!

Jag började skriva om Svenskarna och internet på min blogg men har fastnat i mina försök att förstå det här med att människors internetanvändning begränsas. Vad innebär “begränsas” i det här avnittet/kapitlet?

Tittar jag på frågan som ligger till grund för området “Skydda integritet” i detta avsnitt så hittar jag till exempel dessa svarsalternativ (bland de tolv alternativen):

Ja, klickar ur cookies på sajter jag besöker
Ja, klickar ur tillgång till min kamera i appinställningar
Ja, klickar ur tillgång till min mikrofon i appinställningar
Ja, klickar ur tillgång till min telefons kontakter

Ska jag tolka det som att när man svarar ja på dessa alternativ så räknas det som att respondenten “begränsar sin internetanvändning”? Samtidigt som alla dessa också kan innebära att personen fortfarande använder internet fullt ut, bara på ett lite säkrare sätt? Man kanske förlorar några sekunder när man klickar ur cookies, till exempel. Eller när man vill skydda vänners telefonnummer.

När jag jämför med området “Funktionsvariation” så kan människor i det området exkluderas helt från användning baserat på hur sajten är byggd. En webbplats till exempel kanske inte går att läsa med skärmläsare. I det fallet är personen utesluten helt och hållet från användning, mot sin egen vilja. När det gäller “Skydda integritet” kanske en människa på eget bevåg väljer att minska mängden information som man delar med sig av när man använder internet. Det är väldigt olika former av begränsningar. En människa exkluderas helt, en annan surfar på som vanligt med lite tryggare inställningar. I det senare fallet är det inte alltid uppenbart vari begränsningen ligger.

I diagrammet/avsnittet känns det som att man i samma andetag använder samma ord, begränsa, för att prata om relativt olika saker:

  • infrastruktur (dålig uppkoppling),
  • självbestämmande (skydda integritet),
  • kunskap och förmåga (teknik) samt
  • påtvingad exkludering (bristande tillgänglighet).

I vissa områden är det jag själv som “begränsar”, i andra områden blir jag begränsad av en yttre faktor som jag inte styr över. Går det att beskriva vad som menas med “begränsning av internetanvändning” på ett enhetligt sätt så att de sex olika områden som återfinns i samma diagram blir jämförbara?

Innan jag publicerar mina tankar tänkte jag höra om ni kan hjälpa mig med ett förtydligande, om det är så att det finns en förklaring av “begränsa” som får en gemensam betydelse för alla områden. Eller vad som annars motiverar att de jämförs med varandra i samma diagram. Diagrammet ger dem en viktning som kanske inte helt speglar hur kritisk en “begränsning” kan vara jämfört med en annan.

Just nu ser det ut som att självvalda åtgärder för att skydda sin integritet som samtidigt kan tillåta fortsatt användning av internet får betydande uppmärksamhet, medan påtvingade begränsningar (internettjänster som är dåligt byggda) som ibland helt utesluter människor från att använda internettjänster ses som något som bidrar väldigt lite till “begränsning av internetanvändning”. Just detta område blir ju också lite vanskligt när undersökningen sker på webben, så att de som inte har förmåga att svara (givet hur undersökningen är utformad/kodad) inte heller kan svara på frågan som gäller funktionsvariation.

vänliga hälsningar,

Per

Svar från Internetstiftelsen

Hej Per!

Tack för ditt mejl! Det är en intressant fråga du ställer och du har helt rätt i att det är vitt skilda områden vi har valt att inkludera. Detta för att först ge en övergripande bild om vilka områden som kan begränsa, oavsett om det handlar om en frivillig och ofrivillig begränsning.

En frivillig begränsning kan dessutom kännas påtvingad, som t.ex. att klicka ur platstjänster och sedan inte kunna använda appar fullt ut, som exempelvis Runkeeper, iBoxen etc. Det kan alltså ligga i en begränsning i att känna sig tvungen att göra något eller undvika något – för att skydda sin integritet upplevs viktigare än att fritt kunna använda/göra det man vill utan begränsningar.

Vi har inte frågat om hur kritiska eller besvärande dessa olika åtgärder/alternativ upplevs så det stämmer att undersökningen inte speglar detta. Det är dock ett intressant förslag som vi tar med oss till framtida studier.

Med vänlig hälsning

-----
Internetstiftelsen