Jag tänker högt om Coronaviruset

Jag tänker högt om Coronaviruset

Vi bearbetar alla kriser på olika sätt. Själv läser jag på och skapar visuella tolkningar för att bättre förstå. Situationen är allvarlig och det skapar oro. Det är en pandemi vi pratar om. Risken är att vi får fler människor i behov av samtidig vård än vi klarar av. Det som framför allt kan hjälpa oss är god handhygien och det som kallas social distansering, att träffa så få människor som du kan.

Vi vet ännu för lite om själva viruset men vet tillräckligt om den kritiska faran för människors liv, och speciellt förstås när det gäller äldre personer. Det måste bli en självklarhet att vi inte hälsar med handslag eller kramar, att vi tvättar våra händer grundligt, och att denna hänsyn kommer behövas ett bra tag framöver.

Jag satt under helgen och läste artiklar, vetenskapliga råd, chattade med vänner och försökte komma fram till en egen balanserad summering. Det landade i filmen högst upp på sidan. Kanske kan den vara till nytta för dig.

Svenska länkar

Glöm inte bort din egen kommuns hemsida för lokal information.

Appar

Apple iOS: Krisinformation.se | 112-appen

Google Android: Krisinformation.se | 112-appen

Internationella länkar

Andra länkar

Filmer från svenska myndigheter och offentliga tjänster

De senaste råden från Folkhälsomyndigheten:

Filmer från WHO

Här ser du källan till att viruset sprids cirka en meter när man pratar, hostar eller nyser.Kommentera