Föreläsning hos Bouvet

Information om föreläsning hos Bouvet den 18 mars 2022.

Föreläsning hos Bouvet
🗓️
Digitalisering som tar ansvar för välmående
När? 18 mars 2022, 14:00-15:30
Föreläsare: Per Axbom, digital etiker och kommunikationsvetare


Välkommen till en föreläsning inom digital etik, där Per Axbom leder oss igenom den växande betydelsen av etiska förhållningssätt inom digital utveckling, och hur man på ett bättre sätt kan arbeta för att förutse, begränsa och hantera skadlig påverkan.

Digitalisering, smarta apparater, AI och virtuella verkligheter hyllas för problemen de löser, medan problemen de skapar tystas eller nonchaleras. Organisationer är mindre villiga att erkänna skadliga bidrag, och argumenterar istället för att deras avsikt alltid är välmenande. Men skadan är särskilt tydlig för de redan sårbara, bortglömda, nedprioriterade och maktfråntagna. Förnekelse och undvikande förstärker bara negativ påverkan och Per är besluten att öka medvetenheten och främja mer balanserade och ärliga konversationer om möjliga, sannolika och önskvärda scenarier för framtiden.

Du kommer få inblick i:

  • Vad digital etik innebär
  • Hur de vanligaste problembilderna ser ut, med många exempel
  • Vilket ansvar man har, och kan ta, som företag
  • Hur man konkret kan arbeta mer ansvarstagande, med en genomgång av verktyg och metoder

Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Material

För dig som vill fördjupa dig i ämnet lägger Per upp länkar här både före och efter föreläsningen.

Lästips

Design for universal wellbeing
Why I avoid the term human-centric and what I mean by universal wellbeing.
Digital omtanke: en mänsklig handling
Det var den 26 september 1983. Jag var nio år gammal. Stanislav Petrov var 44 år. Ungefär som jag är idag. Han var inne på sitt andra raka arbetspass i kontrollrummet för det sovjetiska varningssystemet Oko. Plötsligt kom det som var kalla krigets värsta farhåga, larmet om en kärnvapenattack från
Apple lanserar fysisk spårningsbricka med potential för missbruk
I veckan lanserade Apple en ny fysisk produkt som kan användas för att hålla koll på dina ägodelar: AirTag. Det handlar om små runda brickor som du kan fästa på nycklar, väskor och fordon för att kunna se var de är på en karta. Det här innebär också en risk
Cluetrain Manifesto på svenska (in Swedish)
Cluetrain Manifesto This is the Swedish translation of the Cluetrain Manifesto. Välkomna till the Cluetrain Manifesto på svenska i översättning av Per Axbom. Synpunkter och kommentarer är välkomna. Jordens människor… En kraftfull, global konversation har börjat. Genom Internet börjar människ…
Introducing the Inclusive Panda
As part of my work on practical methods for integrating ethics thinking into your design process I am producing a set of templates and worksheets. My intent is to encourage ethical, sustainable and inclusive design in all organizations by providing clear and simple guidance on how to get started and
The world map that reboots your brain
Most maps grossly misrepresent the size of countries and contribute to confusion. Let’s revise our tools to help us get better results.

Per Axbom

Per Axbom är digital etiker och kommunikationsteoretiker med roller som designer, coach och lärare. Han har arbetat digitalt sedan 1982, bloggat sedan 1997, poddat sedan 2007 och drivit sitt eget företag sedan 2010. Per är också författare till handboken Digital omtanke som publicerades 2019.

Via hej.axbom.se hittar du vidare till Pers olika publikationer och kanaler.