Osäkerheterna med BankID

Osäkerheterna med BankID

Det pratas ofta om hur smidigt det är med BankID. Och om hur säkert det är. Den stora skillnaden idag jämfört med fysisk legitimation är förstås att ingen människa tittar på legitimationen och verifierar att du är du. Och i användningen uppstår ideligen gråzoner och luckor i lagen.

Många vet att det är olagligt att använda någon annans BankID. Men man kanske inte tänker på att det också är olagligt att låna ut sitt BankID. Precis som det är med en fysisk legitimation.

Juridiskt kallas det missbruk av urkund. Och 2013 ändrades lagen så att även e-legitimation räknas som en urkund. Man kan dömas för böter eller fängelse i högst 6 månader (om brottet inte är grovt).

Under pandemin har jag hört mer än en berättelse om personer som haft svårt med kraven på digital identifiering och som blivit hjälpta av andra för bokningar av tider och annat. Man har då helt enkelt låtit någon annan använda ens personliga e-legitimation.

Något som oroar mig är hur det här missbruket framför allt drabbar människor i misshandelsförhållanden. Vi tänker att det finns ett grundläggande skydd när man ska identifiera sig med BankID men för en person som med psykiskt och fysiskt våld avkrävs sin 6-siffriga kod är det skyddet förstås obefintligt. Det gäller såväl barn som vuxna vars liv, kontakter med myndigheter, bankkonton, investeringar, sjukvård, inköp, med mera är tillgängligt via en telefon med BankID. Sådant som inte alls var lika lätt att nå och kontrollera för en förövare innan digitaliseringen.

Jag funderar på hur lite det talas om det här problemet, om det gjorts studier på hur utbrett det kan förmodas vara och kanske framför allt: vilka mekanismer som måste på plats för att minimera farorna och skydda utsatta personer.

Fortsättning följer...

Fram till och med den 17 december 2021 genomför jag en enkel undersökning. Svara gärna på mina fem snabba frågor (ja/nej-frågor) om BankID. Tack för din hjälp.

Det här inlägget publicerades först på LinkedIn. En genomgång av insikter från enkäten kommer publiceras här på bloggen i januari.


Kommentera