Årlig utvärderingsplan för digitala medier — en mall

Jag upphör aldrig att förvånas över hur få företag som har en tydlig bild av hur de ska involvera slutanvändare i den kontinuerliga utvecklingen och förvaltningen av digitala produkter och tjänster. Med en tydlig plan säkerställer man inte bara att man har en aktuell och verifierad åtgärdsplan utan man kan också följa upp arbetsinsatser och ligga steget före sina konkurrenter eftersom nya idéer alltid har ett inplanerat tillfälle i närtid när de kan få en första reality check.

Min mall för en årlig utvärderingsplan kan användas i budgetarbete, planering av åtgärder och för att dokumentera värdet av specifika tester. Sätt dig gärna ner med den i 10 minuter och fundera över vilka utvärderingsinsatser du och ditt team ser ett värde av att genomföra. Om mallen känns användbar gör den bäst nytta i A3-format, ifylld och uppsatt på väggen där alla som går förbi kan se den.


utvarderingsplan2-axbom.002

Här är komponenterna i planen:

  • Typ av utvärdering: Sida 2 (avbildad ovan) innehåller exempel på typer av tester och mätinsatser som kan vara aktuella. Kanske ni har några ytterligare exempel på användar-input som ni använder er av.
  • Månad: Sätt en cirkel runt den månad som ni ska genomföra just den typen av utvärdering. Ibland kan det vara aktuellt med flera månader, men enklast i början är att ha en månad per rad i mallen. När flera rader är ifyllda får du en snabb överblick och känsla för när i tid förberedelser måste påbörjas.
  • Deltagare/syfte: Nämn kort vilka typer av deltagare som är aktuella, hur många och det primära syftet med utvärderingen. I slutändan kan det finnas fler syften men det är viktigt att från början ha ett uttalat syfte som är tydligt för alla intressenter.
  • Resurser: Vem är det som ska utföra, behövs det hyras lokal och/eller annan utrustning, kanske en första idé om kostnadsramar och ersättning till deltagarna.
  • Klar? Kryssa för när utvärderingen är klar. Givet att du satt upp mallen på väggen så kommer det ge en känsla av tillfredställelse och en motivation till att fortsätta kryssa av raderna.
  • Nöjd? Det är viktigt att ha ett hum om hur nöjda ni var med själva utvärderingen. Det ger ett första underlag till att värdera de åtgärder som undersökningen kommer fram till och vilka metoder och leverantörer ni kommer välja framöver.
  • Åtgärd? När ni är klara är det i tur och ordning flera till steg som måste kryssas av: när det finns en åtgärdsplan, när åtgärderna är inledda, och när de färdigimplementerade.
  • Uppföljning: Korta kommentarer om vad som gick bra/dåligt och kanske vilken undersökning som kan användas för att verifiera att åtgärderna har lett till ett bättre resultat.

Använd mallen för glatta livet, återkoppla fler idéer till mig och käka konkurrenterna till frukost med en iskall, ovärderlig planering.

Ladda ner utvärderingsplan för digitala medier (PDF)

 


Kommentera