Konsultprofil: Per Axbom

Konsultprofil: Per Axbom

Konsult inom UX, design, tillgänglighet och digital strategi. Med mer än 20 års erfarenhet av arbete med användbarhet och interaktionsdesign. Föreläsare och författare inom digital etik.

Utbildning

 • Leapfrog coachutbildning (2016)
 • Adaptive Path UX Intensive (Berlin, 2005)
 • Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping (1994)
 • International Baccalaureate, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL)
 • General Certificate of Secondary Education (GCSE), International School of Tanganyika (IST)

Anställningar

 • Axbom Innovation AB, Stockholm, konsult. (2010—)
 • XLENT Business Integration / XLENT Consulting Group, Stockholm, konsult. (2006-2010)
 • Lumano AB, Stockholm, konsult. (2000-2006)
 • IT Management AB, Stockholm, konsult. (2000)
 • Ericsson Business Consulting, Stockholm, konsult. (1999-2000)
 • Ericsson Data, Stockholm, konsult (1998-1999)
 • Stockholms Studenters Idrottsförening, informatör (1997-1998)
 • Stockholms universitets studentkår, informatör (1996-1997)

Roller som konsult

 • UX design och research
 • Användbarhetsexpert
 • Coach
 • Digital strateg
 • Facilitator
 • Föreläsare
 • Interaktionsdesigner
 • Tillgänglighetsexpert
 • Utbildare
 • Visuell kommunikatör
 • Webbdesigner
 • Webbkommunikatör
 • Webbstrateg

Publikationer

Alla uppdrag och engagemang

Utöver uppdragen som beskrivs nedan så anlitas jag ofta som talare vid konferenser och bidrar och debatterar regelbundet nya insikter om digital kommunikation. Jag är ledamot i advisory board för en masterutbildning i informationsarkitektur på Högskolan i Jönköping, samt ledamot i ledningsgruppen för yrkesutbildningen till UX-designer på Nackademin.

Inera, som underkonsult till HiQ (2018-nuvarande)

UX Lead inom programmet Första linjens digitala vård. Ansvar för designstrategi, behovsundersökningar och -analyser, visuella förklaringar (bilder, filmer och prototyper) och är facilitator i workshop-sammanhang. Deltar i programgruppen och ger stöd till delprojekten. Har bland annat arbetat med krav och underlag till chattbot, nytt gränssnitt och nya kanaler för sjukvårdsrådgivningen samt behovsinsamling för projektet Egen provtagning.

Inera / SKL, som underkonsult till HiQ (2017-2018)

Strategisk rådgivare för övergripande frågor kring UX, tillgänglighet och taktiska val i vidareutvecklingen av den nationella vårdplattformen Stöd och behandling. Involverad i frågor om integration med journal, appar och videomöten. Ansvarar regelbundet för research, utvärderingar och interaktionsdesign, bland annat vid införande av vårdplaner i cancervården i plattformen. Även ansvar för en designguide för alla inom vården som producerar vårdprogram för plattformen.

Interaction 18 i Lyon, Frankrike (2018)

Producerade och ledde en workshop inom etik och design med namnet Manage Misusability: Design for digital with a conscience

Web Service Award (2018)

Föreläsning: Det osynliga problemet med sagolika användarupplevelser

Stockholms läns landsting, som underkonsult till Softronic (2013-2017)

Arbete med en nationell systemplattform som möjliggör för vårdgivare att bygga stöd och behandlingar i syfte att till exempel bedriva KBT-behandling och psykoedukationskurser online.

 • Nyckelperson i förstudie med fokus på kartläggning av krav och behov i gränssnittet.
 • Intervjuer med personer som tidigare gått behandlingar online.
 • Framtagande av tidig prototyp för plattformen (med Bootstrap).
 • Löpande interaktionsdesign av gränssnittet.
 • Användningsstudier (intervjuer och sittande tester)
 • UX Lead (leder arbetet med gränssnittet och användarupplevelse med daglig kommunikation med designer och utvecklare, inklusive avstämningar med kravställare.
 • Workshops med intressenter och kravställare.
 • Utvärderingar av piloter med verksamheter och patienter.

UXLx (2016)

Föreläsning på UX-konferensen UXLx i Lissabon: The Invisible Problem with Fairy Tale Experiences

Sveriges kommuner och landsting (2013-2014)

Framtagande av trådmodeller för ny extern webbplats, inklusive användningstester, idémöten och workshops. Webbplatsen fick pris som Sveriges bästa offentliga webbplatspå Sitevisiondagarna 7 oktober 2014.

Karolinska institutet (2013)

Gav utbildning i interaktivt presentationsverktyg (Powtoon)

Statskontoret (2013)

Workshop om vidareutveckling av extern webbplats

Länsstyrelsen i Örebro Län (2013)

Föredrag vid seminarium om grundläggande betaltjänster.

Stockholms läns landsting (2012-2013)

Underkonsult till Valtech och Softronic UX Lead med huvudansvar för gränssnitt för nationell plattform för vårdtjänster.

Stiftelsen Tryggare Sverige (2012)

Ansvarig för digitala medier under Almedalsveckan i Visby, inklusive livesändning av organisationens samtliga seminarier på plats (6 stycken).

Per Axbom har under det senaste året hjälpt oss att utveckla olika tjänster för att säkerställa att personer som utsatts för brott får information om sina rättigheter. Per har i detta arbete inte bara varit kunnig och kreativ utan även djupt engagerad. Vi är mycket nöjda med hans arbete och kan varmt rekommendera honom! — Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Finansbranschen (2012)

Expertgranskning, interaktionsdesign och åtgärdsplanering av webbformulär i ett helt nytt koncept gällande betalning och betalningsflöde.

Uppsala kommun (2012)

Inspirationsföreläsning om digitala medier och webbtrender.

Finansbranschen (2012)

Enkätdesign gällande utvärdering av tjänster på intranät. Surveymonkey användes som verktyg.

Valtech AB (2012)

Inspirationsföreläsning om webbformulär.

Personlig, kunnig och engagerande. Per kan man alltid lita på och de gånger vi har jobbat med honom har han levererat över förväntan. — Funda Denizhan, Manager User Experience, Valtech

Swedish ICT (2012)

Workshop, beställarstöd och rådgivning inför upphandling av ny teknik- och designleverantör för en ny webbplats.

Prosocyal AB (2012)

Expertgranskning, ny interaktionsdesign och åtgärdsplanering för online-tjänsten Prosocyal.se, ett bevakningsverktyg som används av företag för att hantera sociala medier.

Per har ett enormt kunnande inom användbarhet. När vi skulle göra om vårt webbverktyg var Pers input avgörande för att skapa en lättanvänd upplevelse. Är enkelhet och intuitiva gränssnitt viktigt för er, anlita Axbom Innovation! — Andreas Ahrens, “Prosocyal AB

HittaMäklare Sverige AB (2012)

Expertgranskning, ny interaktionsdesign och åtgärdsplanering för en onlinetjänst.

Scandinavian Developer Conference (2012)

Föreläsning om upplevelsedesign och webbformulär när konferensen SDC erbjöd ett nytt konferensspår kring UX (upplevelsedesign och användbarhet).

Last show was probably (one of the) best in show @axbom Thanks for the book! Will be beside my bed for keeoing nightmares away — Bettina Braesch (@BettinaBA) april 16, 2012

Stockholms universitet (2010)

Underkonsult till XLENT Consulting Group Inspirationsföreläsning om copywriting för digitala medier som gavs till universitets nätverk med redaktörer.

Per fick “högsta betyg” av universitetets webbredaktörer och redaktörer för sociala medier vid en internutbildning som gavs inom Stockholms universitets Kommunikationsnätverk. — Marie Jackalin, Huvudredaktör (Content Manager) för su.se

ÄgarLedare (2012)

Workshop-ledning och utbildning vid en träff med 15 Ägarledare för att ge inspiration kring hur de kan utveckla och förädla sina verksamheter med sociala medier och digitala verktyg.

Jag har anlitat Per vid ett flertal tillfällen som sakkunnig, när vi i våra nätverk för ägarledare har berört social media och kommunikationsstrategi som temafrågor. Pers styrka och förmåga är att han lyssnar, reflekterar och sakligt delar med sig av sin kunskap. Att han dessutom gör det med en ödmjuk framtoning ökar hans trovärdighet att förmedla värde. — Ulf Mattebo, VD, ÄgarLedare

Stockholms Läns Landsting, SLL (2011-2012)

Underkonsult till Valtech AB Konceptdesign, UX-ledning, fokusgrupper, användningstester och interaktionsdesign för webbaserade hälsotjänster. Komplett översyn av invånartjänsten minavardkontakter.se tillsammans med ett utvecklingsteam på cirka 10 personer som arbetat enligt Scrum.

Svensk byggtjänst (2010-2011)

Rådgivning och representant som sakkunnig vid återkommande workshops och arbetsmöten.

Axbom har som konsult tillfört nyckelkompetens i olika webbprojekt de senaste åren. Han har suttit med som stöd och vägledare i utvecklingsprojekt samt agerat rådgivare i olika webbstrategiska frågor. Jonas Berg, Produktchef, Svensk Byggtjänst

Unifaun (2011)

Workshop, rådgivning och interaktionsdesign, inklusive en webbplats för designmönster. En genomgång och lösningsförslag för avancerade formulärflöden och interaktion gällande beställningar av paketleveranser från olika leverantörer.

Search Integration (2011)

Expertgranskning och åtgärdsförslag för att öka konvertering på landningssidor för en av Search Integrations kunder.

Västra Götalandsregionen – gränssnitt för iPad (2011)

Interaktionsdesign, användningstest. Uppdragsbeskrivning: Skapa design för en alternativ ingång/portal till befintligt intranät för de som ansluter med mobila klienter: iPhone och iPad. I arbetet ingick planering och möten tillsammans med utvecklare, samt användningstest av lösningen.

Statens musikverk (2011)

Beställarstöd vid upphandling av webbtjänster för produktion av ny webbnärvaro.

Naturhistoriska riksmuseet (2011)

Expertgranskning, interaktionsdesign och åtgärdsplanering av bokningsflöde och formulär för Cosmonova.

Rachel Wilson AB (2011)

Föreläsning om sociala medier och appar vid kurs i digitala medier för produktionsledare.

Stockholms universitet (2011)

Underkonsult till Xlent Consulting Group. Strateg och upplevelsedesigner åt Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet avseende tryckt katalog och nyrekrytering via alternativa kanaler. Skapade en komplett upplevelsekartläggning (från femte klass till antagning vid institutionen) efter intervjuer med blivande studenter. Genomförde fokusgrupper som kontrollgrupp, strategi-workshop och ny interaktionsdesign för digitala tjänster. Här gjordes även en strategisk prioriteringsövning bland alla möjliga nya idéer.

Stiftelsen Tryggare Sverige (2011)

Ansvarig för att ta fram helt ny WordPress-baserad webbplats, nya konton i sociala medier och utbildning av teamet som sköter alla kanaler, både avseende hantering men också strategiska val vid publicering av information.

NCC (2011)

Interaktiondesign för ett nytt inloggningsflöde till intranät från externa datorer. Prototyp som klickbar PDF.

Universum (2011)

Utbildning i sökmotoroptimering för cirka 40 personer på plats i Sverige samt via videolänk i flera andra länder.

Per Axbom har en sällsynt värdefull kombo i att kunna tala med teckisarteckisarsvis samtidigt som han fångar, förstår, översätter och förmedlar från kommunikatörernas perspektiv. Guld värt! Dessutom är han nyfiken på allt – en cool, schysst och kompetent kille! — Eva Stattin, Vattenfall AB och Universum Communication AB (har anlitat Per vid flera tillfällen)

XLENT Consulting Group (2011)

Strategi och interaktionsdesign för en ny webbplats.

Enkel och okomplicerad att göra affärer med. Engagerad, pålitlig och plikttrogen. Kreativ, nytänkande och sunt ifrågasättande. — Tobias Bergdahl, Managing Partner, Xlent Strategy

svensk bank (2011)

Arbetade som underkonsult för att ta fram ett användargränssnitt för en ny iPad-applikation till en bank.

SEB (2011)

Inspirationsseminarium om webbformulär och konsten att optimera formulär för att öka konvertering = andelen som fyller i och skickar formulären.

Cinteros (2011)

Rådgivning och utveckling av ny WordPress-baserad webbplats.

ÄgarLedare (2010)

Ansvarig vid 2-dagars utbildning om sociala medier för ett nätverk med ägarledda företag.

Apoteket (2010)

Underkonsult till Xlent Consulting Group. Workshop-ledare i workshop om ny webbstrategi för digital internkommunikation.

Vroom (2010-2011)

Skissade på ett nytt gränssnitt för det digitala verktyget som används av större delen av bilbranschens säljare för att kartlägga behov och skicka ut kampanjer. Ledde interna workshops för att fastställa krav och utvecklingsprocesser.

Vi anlitade Per för en översyn av vår webstruktur samt rekommendationer avseende förbättringar med avseende på användarvänlighet, navigation och tydlighet. Per var en enormt kunnig och effektiv resurs och levererade input av allra högsta kvalitet som varit av högsta värde i vårt förändringsarbete. — Magnus Nylander, VD, Vroom Stockholm AB

Ability Partner (2009-2011)

Ansvar för 2-dagarsutbildningen webbcopy 2.0 som gavs 2 gånger om året.

Högskolan i Jönköping (2010)

Ansvarig för planering, genomförande och examination för en 5-poängskurs i digital kommunikation. Kursen gavs på engelska för 120 studenter inom ramen för programmet medie- och kommunikationsvetenskap.

Compatec AB

Rådgivning och utveckling av ny WordPress-baserad webbplats med koppling till sociala medier och bildpublicering via Flickr.

Per har en fantastisk förmåga att tänka interaktivt. Omsätta idéer till användbara lösningar på nätet och moderna sätt att kommunicera på i bruset. — Mikael Hägglund, VD, Compatec AB

Stockholms universitet (2010)

Strategisk rådgivare när Stockholms universitet stängde ner sitt interna bloggnätverk för personal och studenter, och flyttade till wordpress.com.

Vattenfall (2009-2010)

Rådgivare åt koncernstab kommunikation kring sociala medier, bloggverktyg och community of practice (interna samarbetsytor). Utredningsarbete och jämförelser kring verktyg, utbildning av personal och rådgivning vid nyutveckling av sociala tjänster.

ABF (2009)

Rådgivare inom användbarhet och tillgänglighet (WCAG) i utveckling av ny webbplats.

Intrum Justitia – Ny webb (2008)

Webbstrategi för en ny, innovativ webbsatsning; inklusive sajtstruktur, interaktiondesign och rådgivning gällande förvaltning. Löpande beställarstöd i projektet vid kontakter med PR-byrå, designbyrå och programmerare. Producerade principskisser åt designbyrån och var rådgivare åt utvecklarna när bloggverktyget etablerades. Tog fram riktlinjer för arbete med sajten och assisterade vid anställning av en passande webbredaktör.

118 100 (2008)

Central roll för kvalitetssäkring av användbarhet och interaktionsdesign i utvecklingen av en tjänst för nummer-/adressupplysning på nätet. Beställare av usability-tester och medlare mellan utvecklare och usability-konsulter.

Sharp Electronics (2008)

Rådgivare inom webbstrategi. Utförde även interaktionsdesign och webbutveckling i open soource-verktyget Drupal.

Intrum Justitia (2008)

Webbstrategi för en ny webbsatsning; inklusive sajtstruktur, interaktiondesign och rådgivning gällande förvaltning. Löpande beställarstöd i projektet vid kontakter med PR-byrå, designbyrå och programmerare. Producerade principskisser åt designbyrån och var rådgivare åt utvecklarna när bloggverktyget etablerades. Tog fram riktlinjer för arbete med sajten och assisterade vid anställning av en passande webbredaktör.

Vattenfall (koncernstab kommunikation) (2007-2008)

Rådgivare och beställarstöd inom webbstrategi, user experience, usability, tillgänglighet, webbanalys och sökmotoroptimering. Ansvarig för utvärderingar, instruktioner och support till landssajterna. Kontaktperson vid nyutveckling av webbplatser. Intern utbildare inom användarcentrerad webbutveckling.

Vattenfall (vattenfall.se) (2006-2007)

Kvalitetssäkring av användbarhet, tillgänglighet och interaktionsdesign vid utvecklingen av nya vattenfall.se. Gav även utbildningar i publiceringsverktyget inklusive användbarhet, tillgänglighet och skriva för webben.

Vattenfall (vattenfall.com) (2005-2006)

Användbarhetskonsult vid utveckling av vattenfall.com. Rådgivare inom användbarhet, tillgänglighet, content management och skriva för webben. Redaktionellt arbete, interaktionsdesign och Flash-utveckling.

Outokumpu (2005)

Rådgivning och åtgärdsplanering avseende sökmotoroptimering. Målet var att göra det lättare att i sökmotorer på Internet hitta ett av Outokumpus varumärken som fick en dålig träffbild. Skriftlig rapport.

RFSU (2005)

Rådgivare och beställarstöd vid val och upphandling av ett nytt verktyg för webbpublicering (content management). Ansvarade för workshop med RFSU, val av verktyg för utvärdering, kravspecifikation och beställarstöd vid möten/kontakt med leverantörerna.

Folksam (2005)

Förstudie för nytt intranät tillsammans med annan leverantör. Genomförde workshops och intervjuer som indata till rapporten. Även expertgranskning av intranätet såväl som den externa webbplatsen med fokus på användbarhet, tillgänglighet och interaktionsdesign. Tog fram designskisser till rapporten som grafiskt visade möjlig funktionalitet och informationsstruktur.

Vattenfall (2005)

Benchmarking-undersökning. Omfattande jämförande undersökning av 20 koncernsajter baserat på angivna kriterier. Skriftlig rapport inklusive åtgärdsplanering.

Utbildningsradion (2004)

Användartester av Utbildningsradions mediebibliotek med syfte att identifiera förbättringsområden. En kombination av testprotokoll, enkät och gruppdiskussioner. Åtgärdsplanering inklusive interaktionsdesign.

Storstockholms länstrafik (SL) (2004-2005) Interaktionsdesign av reseplaneraren på internet<http://reseplanerare.sl.se/> samt även interaktionsdesign och kodning av den webbaserade reseplaneraren som används av kundtjänst. Rådgivare inom tillgänglighet och användbarhet i samband med att ny funktionalitet utvecklades.

Vägverket (2004)

Ledde fokusgrupper tillsammans med en kollega med syfte att ta fram förslag till hur Vägverkets bibliotekstjänster skulle utvecklas. Flera kreativitetsövningar och metoder användes.

God Smak (2004)

Utveckling av e-handelswebbplats för beställning av mat via Internet. Arbetade tillsammans med kunden fram en kravspecifikation och utvecklade webbplatsen, inklusive interaktionsdesign och informationsstruktur.

Protelma (2004)

Sökbarhetsgranskning av webbplats. En rapport med åtgärdsförslag för att öka företagets synlighet i sökmotorer på Internet..

Outokumpu (2003-2004)

Sökmotoroptimering inför lansering av en ny webbplats som var en sammanfogning av fem olika företags webbplatser. Flertalet tekniker användes för att styra besökarna rätt från sökmotorerna. Utvecklade en omfattande ämnesguide för att säkerställa en fullständig indexering som använde en genomtänkt blandning av sökbegrepp. Även rådgivning inom användbarhet.

Skanska (2003)

Granskning av navigationssystem på webbplats ur ett användbarhetsperspektiv. Förslag på förbättringar presenterades i designskisser.

SEB (2003)

Genomförde användartester av en webbaserad tjänst för bankkunder – en kombination av intervjuer, observation och enkäter. Dokumenterade skriftligt och rapporterade muntligt en åtgärdsplan för ökad användbarhet.

Cementa (2003)

Utformning av presentations- och informationsstruktur för ett extranät riktat till kunder och påverkansgrupper. Utförde en granskning och sammanställde en åtgärdsplan för att öka användbarheten på extranätet.

Oriflame (2002)

Granskning och användartest av befintlig webbplats som ledde till en åtgärdsplan. Efterföljande granskning av pappersprototyper för ny webbplats. Eliminerade tidigt problem, flaskhalsar och defekter vad gäller informationsstruktur, navigering, shoppinglogik och innehåll.

Arbetslivsinstitutet (2002)

Analyserade användarbehov och förutsättningar och skapade tillsammans med kunden en navigations- och innehållsstruktur för en utbildningswebbplats riktad till personal inom bland annat företagshälsovård.

Pharmacia (2001-2002)

Konkretiserade en vision om internkommunikation till ett genomförbart projekt. Delat projektansvar för att initiera, leda och genomföra införandet av ett nytt kommunikationssystem för att hantera internkommunikation på Pharmacia i Sverige. Arbete med granskningar, utbildningar, åtgärds- och förvaltningsplaner.

Skanska [Facilities Management] (2000)

Kartläggning av flertalet nätbaserade tjänster och applikationer som förenades till en enhetlig informationsdesign. Presenterade rekommendationer för ny struktur av information, projektorganisation samt ny organisation för handhavande av informationen.

Ericsson [Human Resources] (2000)

Agerade specialiststöd vid utvärdering av ett nätbaserat rekryteringsverktyg. Formulerade krav, utvärderade funktionalitet och användarvänlighet, författade testplan, utformade texter/presentationer och var stöd vid lanseringsförberedelser. I ett delprojekt utformade jag en ny process (i Microsoft Outlook) för att hantera ansökningar inom sommarjobb, praktik och exjobb. Författade instruktioner, utformade gränssnitt och testade applikationen.

Ericsson [Consumer Services] (1999)

Stöd vid internkommunikation då ECS implementerade nya processer för supportorganisationen. Utvärderade webbverktyg, formulerade organisationsutskick och stipulerade villkor inför en lansering samt förvaltningsplan för de nätbaserade verktygen.

Ericsson [Business Consulting] (1999)

Ansvarade för faktaunderlag, gränssnitt samt skrev material till Ericsson Business Consultings WAP-kampanj på Internet hösten 1999. Arbetade tillsammans med reklambyrån Cappucino.

Ericsson [Business Consulting] (1999)

Ansvarade för en tidskrift på intranätet (Eriweb) som fungerade som kunskapscentrum för webbutvecklare. Delegerade artikelskrivande, bestämde inriktning, granskade och översatte till engelska, samt bidrog själv med flertalet krönikor och artiklar. Jag ansvarade även för gränssnittet och utvecklade tilläggsfunktioner då de efterfrågades av användarna.

Ericsson [Business Consulting] (1999)

Ansvarade för användargränssnitt mot databasen för ett kontorsordersystem (Click-to-buy). Ansvarade för att orderflödet i gränssnittet anpassades till befintligt ordersystem samt användarnas krav på enkelhet.

Ericsson [Corporate] (1998)

Ansvarade för webbsajt, gränssnitt och synkronisering med PowerPoint-bilder då vi sände Sven-Christer Nilssons presskonferens live över Internet. Detta var första gången Ericsson sände presskonferensen via en så kallad webcast.

Ericsson [Corporate] (1998)

Webbredaktör för Ericssons globala riktlinjer för utformning av webbaserad information. Tog emot uppdrag och uppdaterade webbaserad information.

Stockholms Studenters IF (1997-1998)

Byggde första sajten för SSIF.SU.SE med information riktad till 30 000 studenter i Stockholmsområdet. Ansvarade för allt från domänregistrering till byggande av kontaktformulär och utbildning av personerna som skulle publicera information.

Axbom Page Productions (1996-1997)

Drev vid sidan om min anställning en konsultverksamhet (enskild firma) för att bygga webbsidor. Jag hade tre kunder som jag i princip hjälpte att lägga ut broschyrliknande material online.